16. Sednica SO Bečej: Povećanje poreza na imovinu za nepokretnosti u opštini Bečej

Na 16. sednici ovog saziva SO Bečej doneta je Odluka o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bečej, Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra po zonama poreza za utvrđivanje poreza na imovinu, pokrenuta procedura za izbor direktora JP „Komunalac“ i potvrđen reizbor direktora Gradskog muzeja, doneta je i odluka ko će održavati opremu na buštotini, potvrđen program korišćenja sredstava od prihoda od državnog poljoprivrednog zemljišta i doneta odluka o kupovini zemljišta za potrebe izgradnje prečistača u Bačkom Gradištu.

Pred odbornicima se na ovoj sednici našla odluka o kupovini parcela u Bačkom Gradištu za izgradnju prečistača otpadnih voda. Opština će prema ovoj odluci koju su odbornici izglasali kupiti oko 1.5 hektara zemljišta i oko 100 kvadratnih metara koji je pod objektom a koji se nalazi na toj parceli koja će biti adekvatno upotrebljeno za potrebe realizacije projekta izgradnje vodovoda i prečistača. Vrednost ove investicije (kupovina zemljišta) je 5.5 miliona dinara. Pored ovog opština će morati da izdvoji sredstva i za projektno tehničku dokumentaciju do idejnog projekta. Ovaj princip sufinansiranja opštine za projektnu dokumentaciju važi za sve projektne aktivnosti kada je u pitanju veliki projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže u naseljima Bečej, Bačko Petrovo Selo i Bačko Gradište koji, prema rečima predsednika opštine Bečej Dragana Tošića bi trebalo da počne da se realizuje već od proleća (aprila) i koji će se raditi paralelno u sva tri mesta. Dragan Tošić je rekao da se očekuje da će ovaj projekat, kojim će se realizovati pokrivanje preko 90 posto Bečeja kanalizacionom mrežom, trajati najmanje tri godine jer je u pitanju kapitalni projekat koji skoro u potpunosti finansira vlada RS. Pored projektne dokumentacije do idejnog projekta opština Bečej u ovom projektu ima obavezu i da finansira nadzor u relizaciji ovog projekta. Ukupna cena ovog velikog projekta biće nešto preko 45 miliona evra. Ova sredstva neće biti direktno uplaćena u budžet opštine nego će biti direktno finansirana iz državnog budžeta.

Odbornicu su jednoglasno iglasali odluku o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu koja će biti osnova za izračunavanje poreza na imovinu građana koji poseduju nepokretnosti. Na osnovu utvrđenih prosečnih cena kvadrata po novom porez na imovinu u opštini Bečej biće veći za 5 do 12 posto osim za poslovne prostore u prvoj zoni koji će biti veći čak 100 posto. Što se tiče ostalih parametara za utvrđivanje vrednosti nekretnina i obračunavanje poreza na teritoriji opštine Bečej oni su ostali nepromenjeni. Odluka se primenjuje od 1. januara sledeće godine.

Na ovoj sednici usvojen je i ovogodišnji program korišćenja poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu od kojeg se ove godine za opštinu očekuje negde oko 36 miliona dinara prihoda.

Dr. Anđelko Mišković je nakon sednice u obraćanju novinarima rekao da ove godine zbog konstantnog smanjenja državnog zemljišta zbog procesa restitucije ono što je preostalo od zemljišta koje nije pod višegodišnjim ugovorima ove godine neće automatski biti dodeljeno stočarima i moraće da ide na javnu licitaciju. Dr. Mišković je rekao da ta količina zemljišta koja stoji na papiru nije realna jer su u pitanju rasparčane parcela male kvadrature i da je u pitanju zemljište koje se sastoji uglavnom od manjih parcela, dvorišta uz objekte. Ta dvorišta nisu legalizovana i često su neobradiva i još se vode kao državno zemljište ali su kao veće površine za izdavanje neupotrebljiva. O procesu restitucije dr. Mišković je napomenuo i da po novom zakonu poljoprivrednici koji imaju ugovore mogu da zadrže zemljište još tri godina ali da će nakon toga morati da to zemljište vrate vlasnicima. Prema rečima dr Anđelka Miškovića u državnom vlasništvu u opštini Bečej nalazi se još oko 3.000 hektara zemlje koje je uglavnom po višegodišnjim ugovorima o zakupu.

Pomenuth 36 miliona dinara ove godine će se usmeriti na reparaciju kanalske mreže, za potrebe navodljavanja i odvodnjavanja, za poljočuvarsku službu, za usluge geometara.

Na 16. sednici SO Bečej potvrđen je i novi mandat direktoru Gradskog muzeja Bečej, Akošu Tojzanu a otvorena je i procedura za raspisivanje konkursa za direktora JP „Komunalac“.