22. седница СО Бечеј: Планови рада библиотеке, спортског центра и туристичке организације

Седница СО Бечеј, 22. по реду заказана је била за петак 11. фебруар 2022. године року краћем од 7 дана и то са 5 тачака дневног реда да би након неколико дана дневни ред био допуњен са још две тачке. Одборници су добили материјал за Одлуку о ангжовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета за 2021. годину. Државна ревизорска институција је 14. јануара доставила Општини Бечеј сагласност да општина ангажује екстерног ревизора за Завршни рачун 2021. године. Ово је једногласно усвојено на 22. седници СО Бечеј.

Пред одборницим се на овој седници нашла и Одлука о измени одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта. Након ликвидације бившег Станкома, односно Дирекције за изградњу, евидентирање и плаћање уређења грађевинског земљишта пренето је на локалну пореску администрацију. У документу који је достављен одборницима са потписом начелника Општинске управе каже се да с обзиром да се допринос за уређење грађевинског земљишта плаћа у складу са Законом о планирању и изградњи и да се износ доприноса утврђује на основу грађевинске дозволе а да се на све то не примењује Закон о пореском поступку те сходно томе нема правног основа да локална пореска администрација евидентира и прати плаћања за овај вид јавних прихода.

видентирање и праћење плаћања према овом документу може да врши само јединица општинске управе за послове финансија.
На овој седници План рада и финансијки план је предала на одобрење пред одборнике и Народна Библиотека Бечеј. Према плану ове установе културе у 2022. години акценат ће бити на дигитализацији како завичејне збирке тако и библиотечког фонда, на уређењу и опремању одељења завичајне збирке за рад са младима и за едукативне и истраживачке програме, на промоцији манифестација и културних програма које организје Народна библиотека, на набаваци нових књига и на промоцији и програмима подстицања становништва да користе фонд библиотеке. Према финансијском плану за 2022. годину из буџета општине за фукционисање ове установе и програмски план потребно је око 24.2 милиона динара.

План рада са финансијским планом достављен је на усвајање и од стране УСКАО „Ђорђе Предин Баџа“. Ова спортска установа у плану је доставила план редовног одржавања објекта, план за остварење прихода на основу пружања услуга спортским клубовима, план који обухвата и реализацију спортских, рекреативних и едукативних програма, давања у закуп пословних простора и пружање угоститељских услуга и др. За функционисање ове установе у 2022. години биће потребно обезбедити око 75 милиона динара, од тога 60 милиона из буџета општине око 14.5 из сопствених прихода и око 1.25 милиона из средстава из виших нивоа власти углавном за санацију беби отвореног базена.

Туристичка организација Бечеј је такође предала програмски и финансијски план рада за 2022. годину. Туристичка је навела у плану да ће рад ове организације у току ове године бити фокусиран на манифестациони туризам као и на школске излетничке програме, на промоцију туристичких потенцијала града, ловног и риболовног туризма, нових садржаја у оквиру сувенирнице и сл. За фукционисање ове организације и програма биће из буџета општине издвојено око 13.9 милиона динара а сопствени приходи су негде око 2 милиона. Манифестација „Тандербал“ биће пребачена за јуни месец и биће финансирана из буџета општине.
Две тачке дневног реда које су накнадно се нашле у материјалу за одборнике су Одлука о резрешењу и именовању чланова Општинске изборне комисије на предлог одборничких група и именовање чланова УО Центра за социјални рад. Па су тако према овом предлогу одборници СО Бечеј потврдили избор чланова Општинске изборне комисије: испред одборничке групе СНС именовани су Марко Божовић који је и председник комисије и Маријана Ловрић, заменица председника и чланови Данијела Чимбуровић (заменик Сања Пеленгић), члан Ана Милованов (заменик Дамир Радуловић), испед одборничке групе СВМ члан Фриш Ласло (Тиме Шетало заменица), члан Едвин Ференц (заменик Золтан Киш) и Арнолд Шимон заменик члана, испед ПОКС – Сви за Бечеј члан Татјана Томашевић (заменик Ивона Кореној) и одборничке групе СПС-а члан Саша Димитријевић. За секретара Комисије именован је Зоран Ковач а за заменика секретара Жолт Ловаш Латинчић.

Последња тачка дневног реда била је именовање чланова Управног одбора Центра за социјални рад из реда запослених и то су Радован Јанковић и Зорица Сретеновић.