Simbolično čišćenje obale Tise

Akcija „Nedelja za čistiju Vojvodinu” održala se kao uvod u aktivnosti koje su proizašle iz Deklaracije o zaštiti životne sredine u AP Vojvodini, kojom je, između ostalog, predviđeno da se do kraja sledeće godine uvede zabrana korišćenja plastičnih kesa i plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, kako bi se zaštitila priroda i obezbedio zdraviji i lepši život građana. Trajno je opredeljenje AP Vojvodine da se eliminišu ozbiljne štete koje na ekosistemima nastaju bacanjem proizvoda od plastike.
Pored predviđanja da se do kraja 2020. godine iz prodaje povuku plastične kese, u pokrajinskoj Deklaraciji o zaštiti životne sredine se govori i o uvođenju ekoloških energetskih sistema za grejanje, podsticanju unapređenja javnog gradskog prevoza nabavkom ekološki prihvatljivih vozila na električnu energiju i gas, obuhvaćene su i aktivnosti na zaštiti prirodnih vrednosti i biološke raznovrsnosti, zatim na unapređenju sistema zaštićenih područja, povećanju pošumljenosti.

Tokom prethodne dve nedelje širom Vojvodine organizovale su se po opštinama akcije koje imaju za cilj da podignu svest građana o potrebi da se smanji, koliko je moguće, upotreba plastike kao i da se plastični otpad adekvatno odlaže ili reciklira.

Opština Bečej je povodom ovog organizovala simboličnu akciju čišćenja na obali Tise. Aktivisti iz javnog sektora zaposleni u upravi i javnim preduzećima čiji je osnivač Opština Bečej, njih tridesetak, su u ponedeljak 24. juna na dan kada je u celoj Vojvodini sprovedena akcija „Za čistiju Vojvodinu“ od 8 do 10 ujutru volonterski “počistili“ deo priobalja kod stepenica, prikupili smeće. Kada je volonterska grupa zaposlenih u javnom sektoru izašla „na teren“ bilo je očigledno da je u ovom trenutku nakon povlačenja reke u korito potrebno mnogo više od simboličnog performasa, nekoliko velikih džakova i nekoliko volontera. I dok je deo kod stepeništa i pristaništa bilo relativno lako moguće očistiti skupljanjem nataloženog đubreta koje je voda izbacila celo kamp naselje je još uvek bilo pod dubokim nanosima mulja. Čišćenje ovog dela obale zahtevalo je ozbiljniju intervenciju, profesionalniji pristup i ozbiljnu mašineriju, uzimajući u obzir da je u slučaju takvih nanosa brzina čišćenja veoma važna posebno kada su visoke temperature i kada se mulj veoma brzo suši i stvrdnjava, bilo je pitanje dana kada će biti prekasno. Iako su nekoliko dana ranije na naš upit i DTD i Komunalac obećali da će zajedničkim snagama i mašinerijom kompletno očistiti obalu posle nanosa to je urađeno samo u formi čišćenja saobraćajnice i staza. Samo neposredno priobalje uključujući i prilaze vodi ostali su prekriveni muljem koje se ubrzo stvrdnulo. Većina naših sugrađana koji tamo poseduju kamp kućice ili ugostiteljske objekte u tom prvom nizu ili poseduju porinute čamce i brodove do sada je u ovakvim slučajevima računala samo na samoorganizaciju i na sopstvene mogućnosti pa nisu na vreme krenuli čekajući da to Komunalac ili DTD učini mašinama. To se nije desilo. U ovom trenutku građani su ipak krenuli da sami rešavaju problem, počeli su polako da čiste koliko je to sad u ovom trenutku moguće. ispred svojih kućica, i ispred svojih čamaca bar toliko da prilazi vodi budu funkcionalni. Pored ovog najavljeno je bilo i čišćenje obale čamcima sa reke ali je i ovo izostalo. U ovom trenutku priobalje duž reke sve do staze je još uvek prekriveno blatom ali osim za vlasnike kampova postavlja se i pitanje kada će i na koji način ove godina Tisa biti dostupna za kupače jer je prilaz vodi teško dostupan pa će, sudeći po svemu većina naših sugrađana leto provesti na bazenu. Još jedna sezona sa sve manje kupača na Tisi.

Pored ovog problema i priobalje Tise je duž cele dužine skoro do Lo štranda (možda i dalje) sa naše bečejske strane uz šumu zakrčeno otpadom, iza kamp naselja, uz šumu, taj otpad se više i ne vidi jer je rastinje prekrilo dugo godina nataložen otpad. To se najbolje vidi sa reke. Nadamo se da će se akcije ovog tipa nastaviti ali ne samo simbolično da ukažu na problem nego je potrebno da se neko konkretnije pozabavi izvlačenjem tog nataloženog otpada iz Tise. Problem nejasne nadležnosti nad obalom (jer komunalnim problemima se bavi lokalna samouprava, rekom Vode Vojvodine, kanalima DTD …) je odlična podloga za prebacivanje problema i nečinjenje. Naravno, najveći problem leži u ponašanju građana jer nakon letnje sezone svake godine na već postojeće slojeve nataloži se još jedan sloj otpada uz obalu.