Bez struje…

Dana 15. novembra 2018.  godine zbog planiranih radova na el. mreži isključuju se:

Bečej od 11:00 do 12:00 po potrebi:

Ulice Nikole Aleksića, Neznanog Junaka, Zilahi Lajoša, Bokanji Dežea, Aranj Janoša, Gordane Gavrića.

Ulice Jožef Atile, Adi Endrea, Hunjadi Janoša od Proleterske do kraja.

Ulice Miloša Bugarskog, Udarnička, Dobrovoljačka od Zilahi Lajoša do kraja.

Ulice Petrovoselski put od „Gugija“ do „Velpetrola“.