Ветеринарска станица Бечеј: између државног и приватног сектора

Ветеринарска станица у Бечеју је здравствена установа која је у специфично статусу негде између државе и самосталног предузећа. Пре десетак

Read more

Завршетак пројекта и почетак изградње Мале марине

У среду 24. јула између степеница (пристаништа) и кампова започета је изградња прилаза за плутајућу марине на Тиси. Према речима

Read more

Интервју са председником општине и начелницом Одељења за привреду и улагања: O текућим пројектима и проблемима…

Првa пoлoвинa 2019. гoдинa oбeлeжeнa je рeкoнструкциjoм нeких битниjих сaoбрaћajницa у цeнтру грaдa, прoдужeним рoкoвимa зa зaвршeтaк рaдoвa, вeликим измeнaмa

Read more

Две седнице СО Бечеј у једној недељи: гашење ЛИНК-ФТО, годишње награде града

Коначно гашење ЛИНК-ФТО Након претходне седнице СО Бечеј на којој је усвојена одлука већном гласова валадајуће већне да се подигне

Read more

46. седница СО Бечеј: Дугорочно задуживање и формирање мобилног тима изазвали расправу одборника

Као прва тачка дневног реда усвојен је предлог Одлуке о завршном рачуну општине за 2018. годину (буџет је у дефициту

Read more

Влада Војводине: Преко милијарду динара за уређење атарских путева и изградњу водних објеката у 33 општине

У петак, 31. маја 2019. године, с почетком у 10 часова, у Бечеју, потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић заједно са

Read more