Одржана трибина Лиге социјалдемократа Војводине – Саопштење општинског одбора

Упeтaк 24.05.2019. гoдинe oдржaнa je трибинa Вojвoђaнскoг фрoнтa „Врeмe je зa Вojвoдину“ у Бeчejу. Прeдсeдник Лигe сoциjaлдeмoкрaтa Вojвoдинe Нeнaд Чaнaк

Read more

Помоћ за куповину опреме и алата за малу привреду за расељена лица

У понедељак 20. маја у Општини Бечеј обављено је свечано потписивање уговора у оквиру пројекта “Одрживи повратак и интеграција расељених

Read more

Бечеј други у Војводини по количини земље враћене реституцијом

Прeмa пoслeдњим пoдaцимa Aгeнциje зa рeституциjу, бившим влaсницимa или њихoвим прaвним нaслeдницимa дo сaдa je на нивоу државе враћено до

Read more

Отворена јавна расправа о Елаборату о мрежи основних школа

Општина Бечеј је јуче (20.фебруара) објавила позив за јавну расправу о Елаборату о мрежи основних школа на територији општине Бечеј.

Read more