Две седнице СО Бечеј у једној недељи: гашење ЛИНК-ФТО, годишње награде града

Коначно гашење ЛИНК-ФТО Након претходне седнице СО Бечеј на којој је усвојена одлука већном гласова валадајуће већне да се подигне

Read more

46. седница СО Бечеј: Дугорочно задуживање и формирање мобилног тима изазвали расправу одборника

Као прва тачка дневног реда усвојен је предлог Одлуке о завршном рачуну општине за 2018. годину (буџет је у дефициту

Read more

Влада Војводине: Преко милијарду динара за уређење атарских путева и изградњу водних објеката у 33 општине

У петак, 31. маја 2019. године, с почетком у 10 часова, у Бечеју, потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић заједно са

Read more

Одржана трибина Лиге социјалдемократа Војводине – Саопштење општинског одбора

Упeтaк 24.05.2019. гoдинe oдржaнa je трибинa Вojвoђaнскoг фрoнтa „Врeмe je зa Вojвoдину“ у Бeчejу. Прeдсeдник Лигe сoциjaлдeмoкрaтa Вojвoдинe Нeнaд Чaнaк

Read more

Помоћ за куповину опреме и алата за малу привреду за расељена лица

У понедељак 20. маја у Општини Бечеј обављено је свечано потписивање уговора у оквиру пројекта “Одрживи повратак и интеграција расељених

Read more

Бечеј други у Војводини по количини земље враћене реституцијом

Прeмa пoслeдњим пoдaцимa Aгeнциje зa рeституциjу, бившим влaсницимa или њихoвим прaвним нaслeдницимa дo сaдa je на нивоу државе враћено до

Read more