Грађанско организовање мама – политички или друштвени покрети

Зашто у последње време расту покрети за неформално организовање мајки и иницијативе за социјалну ангажованост родитеља у Србији када је

Read more

Уплатнице за квартална плаћања пореза од следеће године уз решења

Бечејска локална пореска администрација је  до ове године за сваки квартал слала бечејцима већ испуњене уплатнице са износом који треба

Read more

Одржана јавна расправа о ЛАП-у за родну равноправност

Наконе неколико месеци интензивног рада на изради Локалног акционог плана за родну равноправост који ће у следећe 4 године (од

Read more