Centar za socijalni rad: minimalni proces rada sa korisnicima, telefoni za korisnike

Prema instrukciji Ministarstva za rad zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, a u skladu sa zdravstvenim preporukama, u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2u Centru za socijalni rad Bečej rad i radno vreme Centra organizovani su obezbeđivanjem minimalnog procesa rada u skladu sa procenjenim potrebama korisnika.

Korisnicima usluga socijalne zaštite na raspolaganju stoji kontakt telefon na koji mogu dobiti sve neophodne informacije:

Telefoni Centra za socijalni rad Bečej su:

021/6915-445

021/6918-420

Mole se korisnici usluga socijalne zaštite opštine Bečej, da u cilju sprečavanja širenja bolesti, zaštite korisnika usluga i zaposlenih, poštuju mere koje je propisala Vlada Republike Srbije..