Česti kvarovi na javnoj rasveti u gradu i po selima

Česti kvarovi na javnoj rasveti u gradu i po selima koji su u ingerenciji privatne firme (“Keep light” i “Esco elios”) koja je ugovorom o javno privatnom partnerstvu preuzela odgovornost održavanja sistema građanima predstavljaju priličan problem. Često se dešava da rasveta ne radi u pojedinim ulicama i nedeljama ili mesecima a obaveza privatnog ugovorača bila je da svaki kvar mora da se reši u roku od 48 sati.

Predsednik Dragan Tošić je na primedbe građana na funkcionisanje ovog sistema rekao da partner u projektu javne rasvete svoje ugovorene obaveze izvršava na vreme i savesno ali da problemi nastaju u komunikaciji sa Elektrodistribucijom Srbije jer se veoma često dešava da kvar bude vezan za njihove trafo stanice za koje samo oni imaju ingerencije da koriste i eventualno intervenišu. Prema njegovim rečima EPS svoje poslove obavlja u skladu sa njihovim „ritmom“ rešavanja problema i planovima na koje opština nema nikakav uticaj.

Podsetićemo uklapanje u EPS-ov „plan rada“ je bio problem i kod priključenja struje u autobuskim stajalištima koji su mesecima čekali na priključenje. Sudeći po toma kako sada stvari funkcionišu, kada je potpisivan ugovor o rekonstreukciji javne rasvete u gradu za preuzimanje odgovornosti za funkcionisanje sistema, trebalo je sa „javne“ strane uključiti još jednog korisnika ugovora tj. ugovorača a to je EPS jer je očigledno da će i u buduće efikasnost rasvete u gradu zavisiti pre svega od ovog državnog javnog preduzeća. Na kraju svega EPS je i dalje „Gospodar Svetlosti“, sve ostalo je samo zamena sijalica.