Danas Kapetanija Senta na „Šaranu“ registruje plovila

Lučka kapetanija Senta je danas na kampu „Šarana“ organizovala registracija plovnih vozila. Veoma veliki broj zainteresovanih vlasnika čamaca i brodića trenutno čekaju u redu da podnesu prijavu za registraciju.

Počevši od 1. januara 2018. godine primenjuje se Pravilnik o vrsti, nameni i pregledima čamaca, ploveći tela i plutajućih objekata, a u skladu s tim došlo je i do izmena u postupku registracije. Prema novim propisima, pregledi čamaca i registracija vršiće se svake treće godine. Registracije sada registrovanih čamaca važe do datuma isteka koji je sad naznačen u plovidbenoj dozvoli. Po isteku te registracije, vlasnici će obaviti ponovo pregled čamca i izvršiti registraciju koja će važiti tri naredne godine.Tom prilikom platiće i porez (u tom delu ostaje sve isto – porez se plaća prema dužini čamca, pri čemu se u obzi uzima da li čamac ima ili nema kabinu, kolika je snaga motora i u obzir se uzima starost čamca).

Svaki čamac mora da se registruje pre nego što počne sa njim da se plovi. Da biste dobili plovidbenu dozvolu za čamac, on prvo mora da ide na tehnički pregled. Takođe, ovo se radi u Lučkoj kapetaniji u Senti, nakon čega se dobija plovidbena dozvola. Za razliku od automobila, za čamac nećete dobiti registarske tablice, nego ćete sami morati da ispišete registarske oznake, čije su veličine propisane Pravlnikom o registraciji. Cena registracije se razlikuje u zavisnosti od snage motora, dužine i gabarita plovila.

Kod nas u Srbiji još uvek, ne postoji organizovana obuka, a da ne postoje ni adekvatni priručnici iz kojih bi kandidati za polaganje eventualno mogli da uče. On kaže da kandidati moraju sami da se snalaze kako bi naučili sve potrebno, da li putem interneta ili iz starijih priručnika.

Na ispitu se polaže 5 oblasti: poznavanje saobraćajnih propisa i navigacije na reci, motoristika, prva pomoć, plovidbeno pravo i osnove meteorologije. Od skoro je uvedeno i oblast poznavanja radio uređaja i radio stanica kojima se na reci komunicira sa ostalim plovilima.

Postoje dve kategorije dozvole za upravljanjem čamcem. Kategorija A je za sve one od 16 godina za upravljanje plovnim vozilom do sedam metara dužine i snage pogona do 15 Kw. Kategorija B je za sve one od 18 godina bez ograničenja snage pogona za čamac dužine od sedam do dvadeset metara. Bitno je napomenuti da je i za vodeni skuter potrebna dozvola.