Dodeljene opštinske stipendije za 82 studenta u 2019. godini

Opštinska uprava ove godine je dodelila 82 stipendije studentima, umesto predviđenih 60. Razlog za proširenje broja odabranih studenata bio je što je veći broj studenata od broja na konkursu zadovoljavao sve, inače prilično stroge zahteve konkursa (da su treća ili četvrta godina državnog fakulteta, da imaju prosečnu ocenu iznad 8, da studiraju jedan od određenih deficitarnih fakulteta) . Na konkurs se prijavilo 107 studenata, većina studenata koji nisu zadovoljavali uslove zglavnom su bili na prvoj ili drugoj godini fakulteta ili su imali slabiju prosečnu ocenu.

Profili koji su označeni u konkursu (raspisanog 26. novembra prošle godine) da su u opštini Bečej deficitarni: doktori medicine, stomatologije i veterine, mašinski, elektrotehnički, informatički, građevinski inženjeri kao i inženjeri prehrambene tehnologije i saobraćaja, profesori matematike, srpskog jezika i književnosti, fizike, hemije, biologije, opšte-tehničkog i engleskog i nemačkog jezika. Najviše prijavljenih bilo je sa medicinskog i filozovskog fakulteta i tehničkih fakulteta.

Povodom odluke Komisije i objave konačne rang liste studenata kojima su dodeljene stipendije razgovarali smo sa predsednicom Komisije za dodelu stipendija, Editom Silađi, koja nam je rekla da je bila veoma prijatno iznenađena da u našem gradu ima toliko uspešnih i vrednih studenata koji su zadovoljili sve uslove. To je bio razlog zašto je Komisija odmah nakon uvida u prijave i broj poena koji su studenti imali odlučila da se obrati predsedniku opštine, Draganu Tošiću, da se poveća broj odobrenih stipendija jer bi bilo velika šteta da više od 20 studenata koji su zadovoljavali sve uslove odbiju i da im se ne pomogne. On je nakon konsultacija sa budžetskom službom u opštini odobrio da se poveća budžet za tih 1,76 miliona da se pokriju troškovi stipenija za još 22 studenta. Prema rečima predsednice komisije on je na taj način ispunio svoje obećanje dato prošle godine da, bez obzira koliki veći bude broj studenata koji zadovoljavaju uslove, da se za njih obezbede sredstva i da im se dodele stipendije.

Na pitanje Bečejskih dana da li su razmišljali o tome da se dodele nekim studentima jednokratna pomoć  kao pomoć za kupovinu knjiga ili drugo (u nekim gradovima to je praksa  da pored stipenidija dodeljuju se i sredstva u vidu jednokratne pomoći) Edita Silađi nam je rekla da do sada nisu o tome razgovarali u okviru Komisije ili na nivou lokalne samouprave.

O profilu studenata koji su dobili stipendije i o kriterijumu prosečne ocene Edita Silađi  je napomenula da su  tu studenti mađarske nacionalnosti malo u nezavidnom položaju jer obično zbog jezika na prve dve godine dok se ne uhodaju na školovanje koje nije na njihovom maternjem jeziku imaju malo niži prosek ocena pa se to odrazi na ispunjavanja uslova za stipendiranje.

Razgovarali smo sa predsednicom Komisije i na temu kakav je efekat stipendiranja u odnosu na potrežnju tržišta rada u Bečeju, i o tome da li u opštinskoj upravi imaju bar neku povratnu informaciju, neki fidbek, koliko se ti  studenti  koje je opština do sada stipendirala vraćaju kad završe školovanje da rade u Bečeju. Prema njenim rečima to je zaista teško proceniti preciznije posebno zato što je veoma teško pratiti koliko se zaista poslova/radnih mesta za njih otvori u struci da bi mogli da se zaposle odmah nakon fakulteta. No ipak, Edita Silađi smatra, da se većina od njih prijavila na konkurs za stipedije iz razloga što zaista žele da ostanu tu u našem gradu, da tu žive i rade.

Studenti koji su dobili stipendiju od strane opštine, prema uslovima konkursa, imaju obavezu da, ukoliko se otvori radno mesto u opštini Bečej koje zahteva njihov obrazovni profil,  da konkurišu i da prihvate posao u gradu ali je pitanje koliko realno  ima takvih konkursa i situacija da se sve to poklopi i da odmah nakon završetka fakulteta oni ovde u Bečeju dobiju posao  uz postojeću veoma veliku konkurenciju na tržištu rada koja podrazumeva i po nekoliko generacija svršenih studenata neposredno pre njih, radnika sa iskustvom koji su izgubili posao i sve ostalo što u današnje vreme podrazumeva splet okolnosti koji je potreban da se potrefi da neko dobije posao. U svakom slučaju 8.000 dinara na mesečnom nivou studentima može da pomogne finasijski dok traju studije da se i njima i njihovim roditeljima pomogne da tu , inače veoma skupu investiciju kao što je školovanje lakše prebrode a za dalje, nakon toga, moraće da se pobrinu sami i da pronađu uz malo sreće svoj put ovde ili na nekom drugom mestu.

link za spisak: http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2018/12/stipendije-rang-lista.pdf