Dom zdravlja Bečej, važno saopštenje: Novi protokol ulaska u zgradu za pacijente

Od danas, 25.03.2020 , na osnovu  instrukcije Ministarstva zdravlja, Dom zdravlja Bečej je reorganizovao svoje prostorije i pristup pacijenata u Domu zdravlja.

Pacijenti koji dolaze u Dom zdravlja Bečej iz bilo kog razloga, osim sumnje  na infekciju Covid-19, dakle  pacijenti koji nemaju povišenu temperaturu, nemaju otežano disanje, ulaze  u Dom zdravlja na ulaz koji je do sada bio ulaz samo za Hitnu službu,  gde će  stajati  medicinski radnici koji će ih dalje usmeravati. Pacijenti kojima  noću i vikendom treba iz bilo kog drugog razloga lekarska pomoć, takođe treba da pozvone i uđu na ulaz za Hitnu službu.

Pacijenti koji  imaju povišenu temperaturu i otežano disanje,  i koji  iz bilo kog razloga  sumnjaju da su zaraženi Covid-om 19, molimo da se najpre jave telefonom da se organizuje njihov prihvat i njihov ulazak  na dosadašnji GLAVNI  ulaz, gde će imati direktan pristup izolaciji i daljem postupanju prema  protokolu za ovakve pacijente. Na ovaj način neće biti kontakta između potencijalno zaraženih Covid-19 i zdravih sugrađana.

MOLIMO  VAS DA SE U CILJU  ŠTO BOLJEG SPREČAVANJA ŠIRENJA ZARAZE SVI PRIDRŽAVATE OVIH INSTRUKCIJA!!!

Molimo vas da i dalje u još većoj meri poštujete pravilo  da se u  Dom zdravlja  javljate samo ako je to zaista neophodno, radi sprečavanja širenja  zaraze.

Još jedanput objavljujemo sve brojeve telefona:

Broj telefona za pacijente  koji imaju respiratorne infekcije i bilo kakvu sumnju u vezi sa mogućom infekcijom Covid-19 su : 021/6915-310, 062/ 88-06-575,062 /88-62-065 tokom radnog vremena od 7-19,   i  062/88-62-066  od 7  do 13 časova, a noću i vikendom broj za Covid-19 je 062/80-95-263.

Brojevi telefona na koje mogu  da se jave pacijenti zbog ostalih problema koji nemaju veze sa Covid-19 su: 021/6912-660, 062/88-62-067 ,062/80-627-58 i 063/866-00-98.

Brojevi telefona Hitne službe  su  194, 021/ 6910-124, 021/ 6911-798.

Broj telefona za psihološku  pomoć građanima  je  062/88-06-103

Građani koji  žive u okolnim selima koriste  brojeve svojih područnih ambulanti koje su i do sada koristili.