Dve sednice SO Bečej u jednoj nedelji: gašenje LINK-FTO, godišnje nagrade grada

Konačno gašenje LINK-FTO
Nakon prethodne sednice SO Bečej na kojoj je usvojena odluka većnom glasova valadajuće većne da se podigne dugoročni kredit na 47. po redi sednici koja je održana u utorak 9. jula nastavila se rasprava o kreditu i razlozima za podizanja istog. Odbornica Svetlana Dinić („Samo lokalno“) obrazlužići odluku ove odborničke grupe da ne podrži rebalans ovaj kredit i navela kao jedan od razloga. No odbornica Dinić je na samom početku sednica pokrenula raspravu o preduzeću LINK-FTO čije gašenje predloženo na ovoj sednici. Prema njenim rečima na neodrživost ovog preduzeća njena odbornička grupa je ukazivala od samog početka ali je tek sada došlo do procesa likvidacije posle veoma mnogo uloženih para iz opštinskog budžeta u opstanak, para koje su mogle biti upotrebljene recionalnije i korisnije.  Predsednik Opštine Bečej, Dragan Tošić je odgovorio da će nakon likvidacije LINK-FTO, opština svakako morati da se izdvoji novac iz opštinskog budžeta za funkcionisanje poljočuvarske službe i da će se uskoro raspisati (svakako pre žetve u jesen) tender za dodeljivanje ovih poslova firmi koja bude dala najbolju ponudu (što može i ne mora da bude značajno jeftinije od para koje su izdvajane za funkionisanje LINK-FTO).
O poljočuvarskoj službi i sad već izvesno pokojnom pre-duzeću LINK-FTO je govorio i Dušan Jovanović predsednik UO koji je rekao da je ipak najveći razlog zašto je ovo preduzeće propalo iako postoji očigledna potreba da se plaća i organizuje poljočuvarska služba povlačanje jednog od osnivača iz procesa finansiranja, PIKa Bečej.

Sva javna preduzeća zajedno u tromesečnom izveštaju

Druga tačka dnevnog reda ob-jedinjavala je tromesečne iz-veštaje svih javnih preduzeća zajedno. Ovo do sada nije bila uobičajena praksa pa je odbornik Milan Bokun stavio primedbu da to onemogućava glasanje za izveštaja za svaki izveštaj posebno jer je stanje u ovim preduzećima bitno drugačije kao i tomesečna realizacija fi-nansijskih planova.
Na „tapetu“ su bili izveštaji  Vodokanala, Komunalca i Toplane.  Odbornik Milan Bokun je primetio da je u Vodokanalu i Toplani „potrošnja“ toplotne energije i vode opala što su u izveštaju Toplane protumačili kao očigledno smanjenje ko-rišćenja njihovih usluga u prethodnoj zimskoj sezoni, vremenskim uslovima, nelojalnoj konkurenciji u vidu JP „Gas“ ali i činjenicom da su se gra-đani ulagali više u energetsku efikasnost svojih kuća i objekata. „Toplana“ je na tapetu bila i zbog skupo i davno plaćenog sajta koji prema rečima odbornika ne funkcioniše i nije apdejtovan (u tom trenutku poslednja aktuelna vest koja je bila objavljena na sajtu bila je iz 2017. godine a dokument „okačen“ na uvid građana iz 2018. godine, dan kasnije na sajt su okačeni i dokumenti iz 2019. godine prim.aut.). Odbornik Mi lan Bokun je rekao da se nada da će prikazani gubitci koje su javna preduzeća prikazala u ovom izveštaju biti deo prošlosti sad kada se poboljša vreme, da će se povećati potrošnja tokom leta kada se svi koji su otišli iz grada vrate na godišnji odmor i kada se povećaju lična primanja na „obećanih“ 500 evra. Predsednik Dragan Tošić je na ovo odgovorio da su ovi izveštaju samo presek rada preduzeća za prva tri meseca i da će se tek na kraju godine videti finansijski učinak javnih preduzeća.

Ostatak sednice su odbornici uglavnom većinom glasova donosili odluke o prodaju nepokretnosti i parcela u imovini Opštine Bečej.

48. sednica SO Bečej
Neuobičajeno „mirna“sednica usledila je nekoliko dana kas-nije. U SO Bečej odbornici su većinom glasova doneli odluku da se prihvate predlozi komisije za dodelu godišnjih nagrada (odluka nije doneta jednoglasno kao što je to uobičajena praksa, odbornici opozicije su bili uzdržani). Iako su na dnevnom redu bili i programi i planovi pa čak i plan raspolaganja budžetskim dotacijama JP Toplana i izmene finansijskog plana USAKAO „Đorđe Predin Badža“ svi predlozi su usvojeni većinom glasova odbornika (vladajuće većine) bez rasprave odbornika ili obraćanja ili obrazloženja radnih tela.


GODIŠNJE NAGRADE:
1. Predškolska ustanova „Labud Pejović“ u Bečeju, iz oblasti obrazovanja;
2. Tijana Grujić, akademska slikarka i profesor iz Bečeja, iz oblasti kulture i umetnosti;
3. Sabolčki Roland, vlasnik Agro-Land Doo iz Bečeja, iz oblasti privrede;
4. Fazekaš Robert, preduzetnik, iz Bečeja, iz oblasti oču-vanja prirode i zaštite životne sredine;
5. Slobodan Lazić, protonamesnik, privremeni paroh paro-hije druge u Bečeju, iz oblasti teologije;
6. Poslastičarnica „Žerbo“ iz oblasti turizma