JP „Komunalac“: Obaveštenje o javnom uvidu

JP „KOMUNALAC“ Bečej, Dimitrija-Mite Milovanova, 5, 21220 Bečej u svojstvu upravljača na Spomenikom prirode „Drvored hrastova kod Bačkog Petrovog Sela“ i u skladu sa tačkom 5 Rešenja o uslovima zaštite prirode za izradu Plana upravljanja SP „Drvored hrastova kod Bačkog Petrovog Sela“ za period 2020.-2029. godine, broj 03-2831/2 od 16.11.2020. godine, ovim putem obaveštava javnost

O B A V E Š T E NJ E

O trajanju Javnog uvida u predloženi Plan upravljanja SP koji traje do 11.01.2021. godine i koji se može naći na sajtu opštine Bečej (konkursi i obaveštenja) i na sajtu preduzeća (javni pozivi).

Sugestije na predloženi Plan upravljanja slati na vidjenko.vujinovic@becej.rs, natasa.vukasinovic@komunalacbecej.rs ili u pismenoj formi na adresu preduzeća.

Po isteku Javnog poziva upravljač će od osnivača zatražiti Saglasnost na predloženi Plan upravljanja.