ЈП „Путеви Србије“: сеча дрвореда због безбедности учесника у саобраћају, могуће и са друге стране

На упит који смо послали ЈП „Путеви Србије“ поводом сече дрвореда на деоници пута од Бечеја до Србобрана а за коју је надлежно ово предузеће добили смо следећи одговор:

„Сходно Вашим питањима можемо Вас обавестити да је на путном појасу државног пута IБ реда број 15, на деоници од Србобрана до Бечеја у току извођење радова на сечи дрвореда која угрожавају или могу угрозити безбедност учесника у саобраћају.

Радови се изводе кроз усвојен програм радова ЈП „Путеви Србије“ на редовном одржавању државних путева I и II реда, а на основу записника о инспекцијском надзору  инспектора за државне путеве и на основу службене белешке шумарског инспектора у циљу безбедности учесника у саобраћају.

Извођач радова је „Војводинапут-Бачкапут“а.д. Нови Сад.

Сеча дрвореда са друге стране ће се обавити уколико се процени да представља опасност за безбедно одвијање саобраћаја.“ 

ЈП „ Путеви Србије “