JP „Putevi Srbije“: seča drvoreda zbog bezbednosti učesnika u saobraćaju, moguće i sa druge strane

Seča vetrozaštitnog pojasa stabala na regionalnom putu od Bečeja ka Srbobranu koja je urađena krajem prethodnog meseca izazvala je u bečejskoj javnosti veoma veliko interesovanje i odjek. Nalogodavac za ovo bilo je JP „Putevi Srbije“. Redakcija Bečejskih dana poslala je upit ko i zašto je naložio da se kompletno jedna strana (za sada) drvoreda poseče i koji je razlog za ovako drastičnu seču drveća koje ima prilično važnu ulogu kada su u pitanju razni klimatski uslovi tokom godine u selima i na njivama uz put.

Na upit koji smo poslali JP „Putevi Srbije“ povodom seče drvoreda na deonici puta od Bečeja do Srbobrana a za koju je nadležno ovo preduzeće dobili smo sledeći odgovor:

„Shodno Vašim pitanjima možemo Vas obavestiti da je na putnom pojasu državnog puta IB reda broj 15, na deonici od Srbobrana do Bečeja u toku izvođenje radova na seči drvoreda koja ugrožavaju ili mogu ugroziti bezbednost učesnika u saobraćaju.

Radovi se izvode kroz usvojen program radova JP „Putevi Srbije“ na redovnom održavanju državnih puteva I i II reda, a na osnovu zapisnika o inspekcijskom nadzoru inspektora za državne puteve i na osnovu službene beleške šumarskog inspektora u cilju bezbednosti učesnika u saobraćaju.
Izvođač radova je „Vojvodinaput-Bačkaput“a.d. Novi Sad.

Seča drvoreda sa druge strane će se obaviti ukoliko se proceni da predstavlja opasnost za bezbedno odvijanje saobraćaja.“  JP „ Putevi Srbije “

Iz ovog odgovora koji smo dobili od JP ostalo je nejasno kako i na koji način je drvored ugrožavao „saobraćajnu bezbednost“. Naravno na deo nešg upita da li je i na koji način urađena eventualno stručna analiza uticaja ovog poteza na životnu sredinu, na poljoprivredno zemljište koje se nalazi čitavom dužinom uz put na ovoj deonici, na vetrozaštitni pojas za njive i sela uz put, nismo dobili nikakav odgovor od ovog preduzeća.