Izložba o obnovljivim izvorima energije

U spomen kući „Tan“ je u petak 10. maja otvorena izložba u okviru projekta „Karavan za klimu“ Francuskog instituta u Srbiji, u saradnji sa grupom SUEZ, i u partnerstvu sa  Ministarstvom zaštite životne sredine, Ministarstvom rudarstva i energetike kao  Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Delegacijom Evropske Unije i Centrom za promociju nauke. Ovaj zajedniči projekat ima za cinj upoznavanje mladih sa problemima štetnosti proizvodnje fosilne energije koja je glavni uzročnih velike emisije ugljen dioksida.

Cilj je uspostaljanje uslova za preusmeravanje ka proizvodnji kroz korišćenje obnovljivih izvora energije. U galeriji kuće „Tan“ su do 17. maja izloženi makete i i radovi koji predstavljaju inovativna rešenja kada je korišćenje ovih izvora energije u pitanju. Izložbu je osmislio Francuski institut u Srbiji, a eksponati su sa praktičnih radionica, koje je osmislio Centar za promociju nauka. Većina eksponata predstavljaju rešenja i  inicijative koje već postoje u Srbiji u ovoj oblasti, posebno inovativne akcije koje sprovode mala i srednja preduzeća i srpske lokalne zajednice, uz podršku Programa Ujedinjenjih nacija za održivi razvoj.

Na otvaranju izložbe govorili su o ovoj izložbi ali i o potrebi podizanja ekološke svesti kod mladih  kada su u pitanju izvori energije govorili su pored ostalih gostiju i  Žan Batist Kizen, savetnik za saradnju i kulturnu delatnost ambasade Francuske u Beogradu, predstavnici ostalih grupa i institucija u projektu: Centra za promociju nauke, Grupe SUEZ i dr. Većina od ljih se posebno obratila učenicima srednjih škola koj su posetili otvaranje izložbe i izrazili zadovoljstvo što mogu da se obrate mladima jer se ova tema posebno tiče njihovog života i budućnosti. Pored ostalog na otvaranju gosti su napomenuli da su odabrali Bečej pre svega jer je naša opština jedna od prvih koja ima usvojenu Lokalnu strategiju adaptacije na klimatske promene. Ispred Opštine Bečej gostima se obratio Dane Mandić, pomoćnik predsednika opštine Bečej za omladinu i odnose sa javnošću koji je govorio o značaju usvajanja pomenute strategije za buduće projekte i privredu bečejske opštine.

Učenicima srednjih škola posebno su bili interesantne makete i eksponati a gosti iz Cantra za promociju nauke su im objašnjavali kako makete funkcioniše, šta je ideja kod svake od njih i gde mogu i na koji način da se u realnoj proizvodnji upotrebe.