Lokal patriota u Petnici

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je jedinstvena institucija u državi koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture kod mladih. Aktivnosti su najvećim delom usmerene na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova, radionica i sl. Većina programa ISP je namenjena osnovnoj ciljnoj grupi – učenicima srednjih škola, tj. mladima u uzrastu od 15 do 19 godina. Njima se nudi mogućnost da se sami ili uz mentorstvo profesora prijave za čitavu seriju seminara i kurseva tokom jedne godine koji se održavaju u nekoliko termina. „Petnica‟ samostalno vrši izbor učenika koji će se pozvati da učestvuju na programima.

Pored sredonjškolskih programa u Petnici se jednom u toku godine organizuje i program namenjen učenicima osnovnih škola i to završnih razreda, u obliku „Letnje naučne škole“. Težište ovog programa je na upoznavanju učenika sa osnovnim tehnikama i principima naučnog istraživanja (posmatranje, merenje, izvođenje zaključaka, rad sa instrumentima, rad na terenu i sl). Prijavljivanje se organizuje tokom aprila meseca u školskoj godini kada su učenici u sedmom razredu. Program traje dve nedelje, ali je zbog epidemiološke situacije ove godine skraćen na šest dana.

Ove godine je u Istraživačku stanicu „Petnica‟ iz Bečeja od svih učenika osmih razreda i srednjih škola pozvan samo Ognjen Spajić, sada učenik osmog razreda OŠ „Zdravko Gložanski‟, tim povodom smo razgovarali sa njim neposredno nakon povratka nazad u Bečej, u školu.

Kako si saznao za program Letnje naučne škole za osnovce u Petnici i šta je bio uslov da odeš tamo?
Na internetu sam pronašao sajt Istraživačke stanice Petnica i posebno me je zainteresovao seminar Letnja naučna škola. Pogledao sam na njihovoj stranici čime se sve bave i pronašao šta je sve potrebno da bih se prijavio. Kad sam sve to istražio pitao sam i tatu da li on ima još nekih informacija i da li zna nešto o tome. Saznao sam i od njega još dosta stvari koje nisam znao o ovom naučno-istraživačkom programu i još više sam se zainteresovao. Uslov je bio da napišem autobiografiju i esej na zadatu temu.To sam poslao i dobio odgovor da sam jedan od 209 primljenih polaznika ovogodišnjeg programa Letnje naučne škole. Kasnije sam saznao da je konkurisalo preko 1000 učenika.

Koju si temu izabrao za esej?

Bile su ponuđene četiri teme od kojih sam ja izabrao temu „Ja sam promena koja je potrebna ovom svetu“ i u eseju sam provukao muziku koju ja pišem kroz sve nauke kroz koje muzika može da se iskaže.

Šta je ono što te je u programu Petnice privuklo, jer tamo su radionice uglavnom bazirane na prirodnim naukama, šta si mislio na početku da će ti tamo kad odeš biti najinteresantnije?

Nisam imao nešto određeno zbog čega sam rešio da odem tamo, cilj mi je više bio da se usredsredim na određenu nauku ali mi to tamo nije pošlo za rukom, jer mi je sve bilo zanimljivo. Želeo sam da mi fokus bude na računarstvu, ali su me zanimale i druge nauke kao što su hemija, biologija, fizika…

Koje ste teme iz tih nauka obrađivali?

Iz hemije smo radili nekoliko eksperimenata pa smo ih posle teoretski obradili, na biologiji smo imali prvo predavanje pa smo posle pod mikroskopom gledali i analizirali razne organizme. Nakon toga smo išli na teren na Petničko jezero i reku Banju gde smo skupljali makrozoobentose, u pitanju su organizmi koji su sićušni ali su i dalje vidljivi golim okom i koji žive u rekama i vodama, žive na dnu i hrane se autotrofno i heterotrofno. Mi smo se fokusirali specifično na one koje se hrane heterotrofno. To su organizmi koji uzimaju hranu iz prirode, ne stvaraju je sami. Na terenu smo uzimali uzorke makrozoobentosa i nosili ih posle na obradu u laboratoriju. Nismo imali mnogo vremena da i tamo nastavimo istraživanje ali ako se budem ponovo prijavio sledeće godine na seminar iz bilogije možda ću imati i tu priliku da nastavim gde smo stali. Taj deo u laboratoriji mi je bio posebno interesantan, tamo smo videli razne stvari koje do sada nismo mogli da vidimo u običnoj učionici. Videli smo jedan od većih elektronskih mikroskopa, koje smo u školi samo spominjali, To je jedan od tri takva mikroskopa u celoj Srbiji, nažalost nismo imali prilike da ga koristimo jer je jako skup i osetljiv. Može lako da se ošteti ako neko ne zna da ga koristi, ali drago mi je što sam ga barem video.

Ko su vam bili predavači na radionicama?

Predavači su nam bili srednjoškolci i studenti, koji pohađaju neke od seminara u Istraživačkoj stanici Petnica.

Kako si se ti osećao tamo van tih naučnih aktivnosti, kakav su utisak na tebe ostavili ostali učesnici seminara?

Odlično, ali već prvi dan su me prozvali „Lokal patriota“ jer sam doputovao u klupskoj trenerici PVK Bečej, imao sam masku Kancelarije za mlade Opštine Bečej i imao sam traku za akreditaciju sa natpisom Bečej noću. Nadam se da sam predstavio Bečej u najboljem svetlu.

Da li bi se prijavio na program istraživačkog centra ponovo?

Da, već sledeće godine mogu da se ponovo prijavim. Ali sledeće godine ću biti u srednjoj školi i moraću da se odlučim prilikom prijave za specifičan program, a ne kao sad za sve nauke.

Da li ti je čudno da se iz Bečeja ove godine niko nije prijavio za Petnicu, ni u osnovnoj ni u srednjoj školi? Svojevremeno je Gimnazija redovno slala učenike.

Iskreno, mislio sam da će još neko osim mene iz moje generacije da pronađe na internetu ovaj program i da se zainteresuje. Lično bih voleo da nas ima više zainteresovanih. Nadam se da će nas sledeće godine biti više iz Bečeja.

Da li ste razgovarali o tome u školi, da li je neko od nastavnika spomenuo letnji program za osnovce u Petnici?

Nismo, nikada niko nije spomenuo u školi ništa o tome. U vreme kada je konkurs bio objavljen nastava je bila onlajn tako da nastavnici nisu ni bili u mogućnosti da nas obaveste o tome. Moji nastavnici su mi izašli u susret i napisali mi pisma preporuke koja sam priložio uz prijavu.

Verovatno si stekao i neke nove drugare tamo, kako je prošlo druženje da li si uspeo da im pokažeš nešto od svojih drugih talenata, za muziku pre svega?

Jesam, upoznao sam puno novih drugara. Svi smo se međusobno družili i pored svih aktivnosti koje smo imali tokom dana. Poneo sam svoju gitaru, i to je bio pun pogodak. Ja nisam tamo otišao da se takmičim nego da naučim nešto novo i da steknem nova prijateljstva. Program nije bio takmičarskog karaktera, sami smo se prijavljivali, nije se gledalo ni kakav je ko đak u školi, svi su imali priliku da učestvuju, samo svojim interesovanjem i idejom mogli smo da pokažemo da smo dostojni da odemo tamo.

Na kraju razgovora Ognjen je pozvao i sve druge učenike osnovnih i srednjih škola u Bečeju da se sledeće godine prijave za programe Istraživačkog centra u Petnici jer je to jedno dragoceno iskustvo i dobra prilika da se nešto nauči ali i da se steknu novi prijatelji iz drugih gradova širom zemlje.