„Naša čuvarkuća“ od januara preuzima i poslove ličnih pratioca

Firma „Naša čuvarkuća“ je od početka novembra kada je potpisan ugovor sa opštinom Bečej počela da pruža usluge pomoć u kući a od januara preuzima još jednu socijalnu uslugu – uslugu ličnih pratioca. Ove dve usluge do ovog novembra odnosno kraja decembra prižali su Gerontološki centar i Centar za socijalni rad. Skupština opštine Bečej je u novembru mesecu usvojila Odluku o pravima u socijalnoj zaštiti u nadležnosti opštine Bečej i Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge pomoći u kući i učešća korisnika u troškovima i nakon toga raspisala najpre tender za firmu koja će raditi uslugu pomoć u kući a zatim i za usluge ličnih pratioca. Gerontološki centar nije, kao što je to po novom zakonu obavezujuće, imao licencu za obavljanje delatnosti pomoć u kući (pre skoro dve godine pokrenuli su proces licenciranja ali do sad to nisu završili) pa je nakon raspisivanja tendera posao dobila „Naša čuvarkuća“.

U „Našoj čuvarkući“ zadužen za odnose sa javnošću je Igor Brać. Sa njim smo razgovorali o načinu kako firma sada funkcioniše, kakvi su im planovi za ubuduće, kako će ove socijalne usluge u opštini Bečej izgledati u narednom periodu, o tome kakve će promene biti u pružanju usluga za ciljne grupe korisnika i sl.

Kada je registrovana firma, koji je pravni status, koliko imate zaposlenih i saradnika a koliko je lica angažovana ugovorom. Koja je osnovna delatnost firme?
Firma je osnovana 2016. godine, ali su naziv firme i delatnost promenjeni ove godine. Pravni status firme je društvo sa ogra- ničenom odgovornošću, a trenutni broj zaposlenih radnika je 7, u planu je otvaranje novih radnih mesta, u skladu sa povećanjem obima poslovanja i razvijanjem naše firme. Svi zaposleni poseduju ugovor o radu. Firma poseduje licencu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja a glavna i osnovna delatnost firme „Naša čuvarkuća“ je pružanje usluga iz oblasti socijalne zaštite, tj. dnevnih usluga u zajednici: pomoć u kući starim licima i lični pratilac deteta.

Koje sve usluge pruža „Naša čuvarkuća”, gde mogu da se dobiju informacije o tome, da li imate negde objavljen cenovnik usluga, radno vreme i sl.?
Sve detaljne informacije, kao i detaljan opis svih usluga, se mogu dobiti putem broja telefona 021/2705-133, nas možete kontaktirati i putem društvenih mreža, na fejsbuk stranici i instagram profilu, oba pod nazivom Naša Čuvarkuća, ili doći lično u Sinđelićevu 99, u Bečeju, mada zbog trenutne epidemiološke situacije ne preporučujemo lični dolazak. Cenovnik je objavljen na oglasnoj tabli naše firme, ali kažem sve informacije se mogu dobiti na jedan od gore navedenih načina. Radno vreme kancelarija je od 9 do 15 časova radnim danima, a gerontodomaćice rade prema svom rasporedu tokom cele nedelje.

Od novembra meseca, odnosno od prvog januara, firma preuzima od Gerontološkog i Socijalnog usluge geronto-domaćica i ličnih pratioca. Sklopljen je ugovor sa Opštinom Bečej. Da li firma ima dotacije iz opštinskog budžeta i koliko po ako ima i da li imate još neke državne dotacije?
Kao što smo napomenuli da posedujemo licencu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja za pružanje usluga pomoć u kući i lični pratilac deteta, ove usluge po zakonu socijalne zaštite može da pruža samo licencirani pružalac usluga, bilo da je privatna firma ili državna ustanova. Tako da firma ove usluge nije “preuzela” od bilo koga jer u Opštini Bečej niko nema licencu sem nas. Naša firma nema dotacije od strane opštine Bečej, niti od bilo kojih drugih državnih organa. Subvenciju ostvaruju korisnici usluge pomoć u kući (građani Opštine Bečej, stara, nemoćna lica, invalidi; osobe sa niskim primanjima). Oni svoj Zahtev uz prateću dokumentaciju (ličnu, lekarsku, potvrde o novčanim primanjima) predaju Centru za socijalni rad, koji donosi Rešenja o priznavanju ovog prava tj. pravo na participaciju za uslugu pomoć u kući.
Opština je prethodnih meseci raspisala poziv za prikupljanje ponuda za pružanje usluga pomoć u kući. Uslovi su bili da je pružalac licenciran i da je ponuda najpovoljnija. Mi smo potpisali ugovor koji važi do kraja ove godine, a po ovom ugovoru nismo povukli sredstva, niti ćemo do kraja godine. Što se tiče usluge ličnog pratioca koji su pod ingerencijom Centra za socijalni rad nadamo se da će biti raspisan poziv na kojem ćemo učestvovati.

Da li su preuzeti i radnici iz Gerontološkog i lični pratioci koje je ranije angažovao Centar za socijalni rad i u kom statusu?
Postojala je ideja da se negovateljice koje su obavljale ove poslove u okviru Gerontološkog preuzmu, da ni korisnici, tj. ni zaposleni ne budu oštećeni, ali su negovateljice raspoređene na neka druga radna mesta u okviru ove institucije, tako da ova ideja nije sprovedena. Sa ličnim pratiocima koje vodi CSR, Naša čuvarkuća nema saradnju.

Da li ste radili obuku novih radnika, koje obuke su prošli, koje sertifikate imaju?
Uslov da dobijemo licencu jesu upravo da zaposleni imaju potrebne obuke i licence koje posedujemo. To su licence Komore socijalne zaštite i obuke Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Da li firma pokriva sve potrebe za ovakvim uslugama u opštini Bečej?
Posedujemo kapacitete da pokrijemo potrebe naših korisnika u celoj Opštini.

Da li imate angažovanog medicinskog osoblja – lekara, medicinskih sestara i sl?
Imamo angažovanu medicinsku sestru. Ove usluge ne podrazumevaju angažovanje lekara niti stručnog medicinskog osoblja.

Da li firma pruža i usluge celodnevne brige starima?
Ne, ali postoje planovi da se usluge prošire na celodnevnu brigu o starim licima, to je domski smeštaj. Celodnevna usluga ne podrazumeva da negovateljica provodi po 8 ili više sati kod korisnika, ovo je vrsta “dnevne” usluge. Korisnik kojem je potrebna celodnevna nega, zbog zdravstevnog stanja ili sl., ima zapravo potrebu za domskim smeštajem.

Koji je status zaposlenih i angažovanih lica (ugovori, stalno zaposlenje i sl.)?
Imamo i stalno zaposlenih lica i na određeno vreme.

Da li firma zapošljava još saradnika i kojeg profila?
Ne postoji potreba.

Da li ste počeli sa radom i koliko imate korisnika do sada?
Za sad imamo 20 korisnika koji koriste ove usluge slobodnim ugovaranjem, znači u celosti snose troškove i od nedavno i 2 korisnika koje subvencioniše Opština.