„Нис“ ради истраживања у бечејском атару о могућим новим извориштима нафте

Према пројекту „3Д Ада“ компанија НИС ће крајем ове године започети пројекат геофизичких истраживања на подручју општине Бечеј.
Према речима представника ове компаније тренутно је у току фаза обавештавања власника и корисника парцела о планираним истраживањима. Ово је ваома важно јер се према свим плановима ради искључиво на парцелама где постоји сагласност власника који ће, коначно, након извршених анализа бити обештећени у случају да буде било какве штете на парцелама и на усевима који се производе на њима. Према речима представника НИСа ова компанија ради ова истраживања са циљем проналажења нових изворишта нафте и земног гаса и то најновијим технолошким средствима која су потпуно безбедне за здравље и околину као и за само земљиште и усеве. Представници ове компаније су најавили да ће следећих неколико месеци истраживања бити у бечејском атару и то углавном на три локације, Бечеј, Бачко Петрово Село и Милешево.
Поред Бечеја овим истраживањима обухваћени су и атари околних (и не баш околних) општина као што су Ада, Сента, Нови Бечеј, Србобран, Мали Иђош, Бачка Топола, Кикинда,Чока и Суботица. Како је речено у образложењу за штампу „за истраживања се користе уређаји са савременом, вајерлес (бежичном) технологијом која је потпуно безбедна како по животну средину, тако и по здравље људи. Ови савремени уређаји и њени делови не могу се употребити у било које друге сврхе осим за сеизмичка испитивања. Уређаји су под континуираном ГПС контролом тако да у сваком тренутку постоји и могућност лоцирања ове опреме.“
Истраживања ће почети почетком следеће године и трајће до маја месеца.