Novogodišnji intervju sa predsednikom opštine Draganom Tošićem

Kao i prethodnih godina predsednik opštine Bečej u svom novogodišnjem intervujuu odgovara na pitanja Bečejskih dana o ovoj godini punoj izazova, o planovima za sledeću 2021. godinu uz tradicionalnu čestitku i poruku svim građanima opštine Bečej.

B.D: Kako procenjujete rad lokalne samouprave u prethodnih godinu dana?
U 2020. godini, koja je obeležena pandemijom na globalnom ni­vou, nastavili smo ono što smo započeli prethodnih godina, a to je realizacija kapitalnih projekata koji su vidljivi na svakom koraku. Nema mnogo razlike u perspektivi; planovi koje smo prošle godine zacrtali i obećanja koje smo građanima dali se moraju se ostvari­ti što zahteva posvećeno angažovanje. Nastavili smo da rekonstru­išemo i modernizujemo segmente koji svakodnevno utiču na život građana. Pre svega mislim na rekonstrukciju Zelene ulice, završenu rekonstrukciju dela ulice Zoltana Čuke, rekonstrukciju naselja Ne­stor Džilitov, rekonstruisan most u Bačkom Gradištu kod Bisernog ostrva, izgradnju dečjih igrališta u predškolskim ustanovama, itd. Nastavićemo dalje sa rekonstrukcijom ulica, trotoara, javnih usta­nova jer ne treba smetnuti sa uma da je Bečej do 2012. godine imao ozbiljan kontinuitet neulaganja i neodržavanja javnih površina. Već godinama težimo neutralizaciji tih problema i drago mi je da građani to prepoznaju i uzvraćaju nam ogromnom podrškom.

B.D: Da li ste zadovoljni ostvarenjem budžeta, investicijama, šta je ono što bi posebno izdvojili za ovu godinu?
Tokom godine funkcionisanje lokalne samouprave bilo je ot­ežano u smislu priliva sredstava u budžet, ali to je situacija u kojoj su funkcionisale sve opštine i gradovi u Srbiji. I pored toga, mi smo uspeli da nastavimo započete investicije, mnoge privedemo kraju, a ono što je bitno naglasiti jeste činjenica da smo tokom ove godine pripremili projektno – tehničku dokumentaciju putem koje ćemo, verujem, iz viših nivoa vlasto obezbediti finansije za mnoge projekte kojima ćemo nastaviti da poboljšavamo infrastrukturu na tertoriji opštine Bečej. Pored toga, Bečej je proglašen ove godine za najtransparentniju lokalnu samoupravu u Srbiji prema rezultatima ovogodišnjeg istraživanja koje sprovodi Transparentnost Srbija uz podršku USA­ID – a, kojim se potvrđuje da smo rezultat udvostručili u odnosu na prethodno istraživanje – zabeležen je rast od 118%.

B.D: Kako je budžetski završena ova godina s obzirom na neko­liko talasa epidemije, vanredno stanje i dr?
Kao što sam naveo, funkcionisanje finansijskih tokova u Repu­blici Srbiji u jednom periodu jeste bilo otežano, što se odrazilo na budžete svih gradova i opština, pa i na budžet naše opštine. Kao od­govorna lokalna samouprava, preduzeli smo mere tako što smo najveći deo sredstava usmeravali za pomoć sugrađanima kojima je pomoć bila najpotrebnija tokom pandemije, a tu mislim na naše penzionere i socijalno ugrožene građane. U realizaciji budžeta nije bilo veli­kih odstupanja od naših planova i zadovoljan sam kako smo uspeli da realizujemo ovu godinu u budžetskom smislu.

B.D: Kakvo je generalno stanje u bečejskoj privredi nakon ove go­dine?
Privreda je na početku ove godine u Bečeju počela otvaranjem no­vog pogona kompanije “Knott Autoflex Yug”, što pokazuje da su investi­tori zadovoljni uslovima i da je napravljen dobar poslovni ambijent, ovime je unapređeno poslovanje i otvoreno još 65 novih radnih mesta. Takođe, kompanija “Norman group” otvorila je svoj pogon za tekstilnu proizvodnju i zaposlila naše sugrađane. Od marta se celokupna privreda našla pred određenim izazovima, a mi smo se trudili da se posledice što manje osete. Ljudi osećaju psi­hološki pritisak i teško je izboriti se sa situacijom koja preovla­dava svetom, ali nas neće što nas neće sprečiti da budemo odgovorni prema sugrađanima, očuvamo radna mesta i nastavimo da unapređujemo privredni ambijent novim investicijama.

B.D: Kakvi su planovi za sledeću godinu, procena realizacije budžeta, nove investicije koje se očekuju?
Bečej je danas jedno veliko gradilište, to je evidentno. Među ka­pitalnim projektima za 2021. godinu su u planu izgradnja kanalizacije u Bečeju, fabrike vode u Bačkom Gradištu, Bačkom Petrovom Selu i Radičeviću – kao prioriteti u akciji „Budžet po meri građana – i ti se pitaš”. Takođe, planirano je uređenje parka kod dečijeg dispanzera, izgradnja rasvete na Topolskom putu, sanacija keja na Tisi u Bečeju, sanacija plaže u Bačkom Petrovom Selu, rekonstrukcija zgrade škole „Petefi Šandor” u Mileševu, sanacija tamošnje divlje deponije i postavljanje semafora na glavnom putu u Bačkom Gradištu. Smatram da je budžet urađen dosta pažljivo, siguran sam da će biti urađeno više od onoga što smo planirali.

B.D: Šta će Bečeju značiti regionalni put Sombor – Kikinda s obzirom da je predviđeno da jedna deonica puta ide i kroz našu opštinu?
Kao što znamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u Nacionalnom investicionom planu naći brza saobraćajnica Bački Breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Novi Bečej-Kikinda, i lič­no smatram da bi to bilo od presudnog značaja za dovođenje novih in­vestitora u ovaj deo Srbije. Uz to što će Bečej rekonstrukcijom ovog puta uspostaviti veći uticaj u raznim sferama, u pitanju je izgradnja veoma važne saobraćajnice od čega će najviše koristi imati građani, kao i sama privreda koja će olakšano moći da funkcioniše. Brza saobraćajnica trebalo bi da ima po dve trake, išla bi od Bačkog Brega do petlje Vrbas-Srbobran. Drugi krak bi preko Bečeja išao do Ki­kinde.

B.D: Da li očekujete manji, isti ili veći priliv sredstava iz viših nivoa vlasti za projekte?
Očekujem da saradnja sa višim instancama vlasti nastavi da ide uzlaznom putanjom jer kada govorimo o našim ambicijama, one dose­žu dalje nego prethodnih godina, pogotovo kada pogledamo šta je sve urađeno u opštini Bečej u poslednjim godina, zajedničkim delovanjem sa Pokrajinskom vladom i sredstvima iz ministarstava kod kojih smo konkurisali za finansijska sredstva. Nadamo se što većem broju projekata u narednoj godini, gde ćemo balansirati između planova i mogućnosti da ispratimo definisane ambicije.

B.D: Ova godina je bila izborna, imamo novi saziv Skupštine, kakva je nova politička podela vlasti? Da li su se promenili odnosi sa koalicionim partnerima?
Srpska napredna stranka je u Bečeju potvrdila da sprovodi odgo­vornu politiku i zbog toga smo na ovogodišnjim izborima dobili još veću podršku građana opštine Bečej u odnosu na one od pre četiri go­dine. Ubedljivom pobedom dobili smo mogućnost da sami formiramo vlast, ali smo želeli da u vršenje vlasti uključimo i naše političke partnere uzevši u obzir strukturu stanovništva i iskustva iz pret­hodne koalicije.

B.D: Da li će ove godine biti započeti neki radovi na uređenju obale Tise, to je jedan od prioritete koji su građani izglasali?
Tisa predstavlja jedan od naših najvažnijih turističkih potencijala koji je nedovoljno iskorišćen u tom smislu. Planira­mo da uložimo značajna finansijska sredstva u rekonstrukciju i modernizaciju šetališta na Tisi, priobalja, izgradnju pratećih sadržaja u vidu sportsko-reakreativnih terena i igrališta za decu. Uređenje jeste i jedan od prioriteta koji su građani izglasali u nedavno završenoj akciji „Budžet po meri građana”.
Uskoro ćemo raspisati javni konkurs za najbolje arhitektonsko rešenje uređenja Dolme. Razvoj turističke ponude i modernizacija priobalja Tise jeste pravac na koji će lokalna samouprava staviti akce­nat u narednom period što će građani uskoro imati priliku i da vide.

B.D: Za kraj da li imate neku poruka građanima Bečeja za sledeću godinu
U godini koja nam predstoji, građanima opštine Bečej želim uspe­ha na svim životnim poljima i ispunjenje ličnih i profesionalnih ciljeva uz puno zdravlja i optimizma. Zajedno ćemo nastaviti da našu opštinu činimo boljim, sigurnijim i lepšim mestom za život. Sigu­ran sam da će to svima nama biti dodatni motiv, jer sve što uradimo ostavljamo u nasleđe mladima, koji predstavljaju našu glavnu pokretač­ku snagu.

„Dragi sugrađani želim vam srećne božićne praznike i uspešnu 2021. godinu.“  predsednik opštine, Dragan Tošić