Objekat na vodozahvatu u Mileševu

U Mileševo u opštini Bečej realizovan projekat izgradnje pomoćnog objekta postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodozahvata Mileševo.

Projekat je sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sa iznosom od 8.403.019,20 dinara i Opštine Bečej sa iznosom od 2.100.754,80 dinara. Radove je izvodila „Sigma“ doo iz Kule.

U okviru projekta u Mileševu, izvršena je zamena postojeće tehnologije za dezinfekciju pijaće vode sa savremenom tehnologijom proizvodnje dezinfektanta na licu mesta potrošnje. Ovom zamenom obezbeđen je potreban kvalitet u skladu sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti pijaće vode, u smislu mikrobiološke ispravnosti.

Dezinfekcijom MEŠOVITIM DEZINFEKTANTOM (mešavinom hipohloraste kiseline – HClO, hipohlorastog jona – ClO- i hlor dioksida – ClO2), koji je ekološki i bezbednosno izuzetno prihvatljiv a superiorniji od do sada poznatih pojedinačnih dezinfektanata, pojednostavljuje se tehnološki postupak uz povećanje efikasnosti i čini ceo sistem ekonomičnijim (jeftinijim).