Predlog Odluke Radne grupe o zatvaranju OŠ „Petefi Šandor“

Predstavnici Radne grupe za izradu elaborata i predloga akta o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Bečej su u četvrtak 7. februara na konferenciji za štampu predstavili predlog odluke koje su doneli na sastanku koji je održan istog dana. Odluke je obrazložila koordinatorka Radne grupe, Suzana Đukić. Na konferenciji su pored nje, govorili i opštinski prosvetni inspektor Spomenka Sudčević, članica opštinskog veća zadužena za područje uprave i propisa, Svetlana Vuletić, i predsednica Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola opštine Bečej Svetlana Tašković.

Suzana Đukić je novinare obavestila o toku sastanka koji je započeo sa četiri tačke dnevnog reda od kojih se prva odnosila na donošenje zaključaka koji su doneti u skladu sa tekstom elaborata, nakon čega su razmatrana dva predloga od kojih je prvi predlog bio da se održi status kvo i da se predloži da se podrži opstanak svih šest osnovnih škola na teritoriji opštine Bečej, a drugi da se u skladu sa Uredbom o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola donese predlog odluke o zatvaranju OŠ „Petefi Šandor“. Ostale tačke odnosile su se na potvrdu o zadržavanju statusa predškolske ustanove „Labud Pejović“ i na razmatranje predloga o upotrebi postojećih objekata obrazovnih ustanova. Radna grupa za donošenje ovog akta broji ukupno 15 članova, a na sastanku je prisustvovalo 12 članova.

Predlog odluke koji je podrazumevao zatvaranje OŠ „Petefi Šandor“ usvojen od strane Radne grupe, većinom glasova. Radna grupa je dala predlog da škola „Šamu Mihalj“ otvori isturena odeljenja u Drljanu i Mileševu, odnosno da se učenici te škole upute da pohađaju ostale tri škole u gradu po želji roditelja. Zaposleni za koje postoji mogućnost da se nađu u statusu tehnološkog viška, bili bi raspoređeni na poslove u ostalim školama u opštini Bečej. Članovi ovog tela su obrazložili da je ovaj predlog, kao jedini mogući, izglasan isključivo na osnovu podataka koji su dobijeni iz elaborata i da je predlog odluke donešen u skladu sa Uredbom Vlade Srbije i Zakonom o sistemu obrazovanja i vaspitanja.
Odluka je donešena većinom glasova, osam članova je glasalo za ovu odluku, tri su bila protiv i jedan član je bio uzdržan. Članovi su se pri donošenju odluke vodili i time da se elaborat radi kao predlog za sledeće četiri godine te su u obzir uzeti sve trendovi smanjenja broja dece u školama.

Suzana Đukić je rekla da su tokom izrade akta proteklih nedelja, članovi grupe imali dosta pritisaka od strane javnosti. „Nije nam bilo ni malo lako i bili smo pod pritiskom javnosti, ali smo predložili ono što je zakonski jedino bilo moguće“ rekla je Đukić. Ovaj predlog biće upućen na javnu raspravu, a nakon toga u skupštinsku proceduru, i ukoliko bude usvojen, ide na saglasnost u Pokrajinsku vladu i u Ministarstvo prosvete, koji donose konačnu odluku.

Spomenka Sudčević, prosvetni inspektor objašnjavajući uslove iz Uredbe, koji propisuju da škola mora imati 480 učenika ili 16 odeljenja detaljno je obrazložila zašto osnovna škola „Petefi Šandor“ ne ispunjava ove uslove.

„Činjenica jeste da oni sad imaju 20 odeljenja od kojih su neka kombinovana. Kada je u pitanju nastava na srpskom jeziku prvi i treći razred imaju 6 učenika, drugi i četvrti razred imaju 7 učenika, peti razred ima 8 učenika, šesti 6 učenika, sedmi razred 8 učenika, osmi razred 7 učenika, Mileševo kombinovano ima 7 učenika. Kada je u pitanju nastava na mađarskom nastavnom jeziku prvi razred ima 17 učenika, drugi razred 15 učenika, treći razred 20 učenika, četvrti razred 23 u dva odeljenja, peti 25 učenika, šesti 34 u dva odeljenja, sedmi 27 u dva odeljenja, osmi 36 u dva odeljenja. Drljan kombinovano ima 6 učenika. Sledeće godine imaćemo u petom razredu na srpskom jeziku samo dva učenika. Kako je moguće da se u razredu radi sa 2 učenika? Svake godine u junu ministarstvo daje odobrenje za formiranje odeljenja i škola je dužna da postupi u skladu sa preporukama“- rekla je Sudčević.

Suzana Đukić je napomenula da odeljenja u OŠ „Petefi Šandor” nisu formirana u skladu sa zakonom, jer u četvrtom i sedmom razredu na mađarskom jeziku ima po dva odeljenja gde jedno ima 11 i drugo 12 učenika, odnosno 13 i 14 (sedmi razred) a to je po zakonu po jedno odeljenje. Zakon propisuje da se tek za 31. dete otvara novo odeljenje. Navedeno je da škola ne ispunjava čak ni uslov u kome se kaže da škola može da ima manje od 480 učenika ukoliko u okolini od 2 kilometra ne postoji škola u kojoj se nastava izvodi dvojezično. To nije slučaj sa školom „Šamu Mihalj“ koja iako nema 480 učenika, udaljena je više od 2 kilometra od sledeće najbliže škole, kao i škola iz Bačkog Gradišta. Ostale sve škole imaju 480 učenika i zadovoljavaju uslove.

Na sastanku Radne grupe bilo je reči i o objektu OŠ „Petefi Šandor”. Postoje neki predlozi i indicije da bi ovaj objekat mogao da se iskoristi kao prostor za srednjoškolski učenički dom ukoliko se obezbede sredstva. Objekat je u javnoj svojini Republike Srbije, sa pravom korišćenja škole „Petefi Šandor“ a odluku o mogućoj promeni namene donosi Pokrajinska vlada, a ne lokalna samouprava.

Kada je u pitanju javna rasprava koja je sledeći korak ka donošenju odluke ona će biti sazvana i sprovedena odmah nakon što se tekst ovog predloga uobliči za javnost i skupštinsku proceduru ali prema svim pretpostvkama, ukoliko se na njoj ne pojavi neki argumentovan razlog koji se temelji na zakonskoj osnovi, ovaj predlog će u ovom obliku doći do skupštine. U svakom slučaju sve mora biti gotovo do kraja marta (27. marta), jer tada ističe zakonski rok da Opština dostavi odluku u Pokrajinsku vladu i u Ministartsvo prosvete.

Svetlana Tašković je govoreći o potencijalnim tehnološkim viškovima nastavnog i drugog osoblja škole „Petefi Šandor“ rekla da su po Zakonu o obrazovanju sve ustanove za osnovno školsko i srednje obrazovanje dužne da preuzmu sve tehnološke viškove u istom statusu kao zaposlene na neodređeno vreme, naglašavajući da na teritoriji opštine Bečej postoji preko 200 slobodnih radnih mesta u prosveti. Tehnološki viškovi ukoliko ne pronađu posao imaju mogućnost i da uzmu otpremnine ili da primaju 65% plate do 15. septembra sledeće školske godine od strane Ministarstva tako da imaju i dodatni vremenski rok da im se pronađe nameštenje.

U osnovnoj školi „Petefi Šandor“ i nakon objave predloga odluke Radne grupe o ukidanju škola nastavljeno je potpisivanje peticije povodom najavljenog ukidanja ove škole. Za sada, pre zatvaranja ovog broja, ukupno je oko 3500 građana potpisalo peticiju i prema našim saznanjima Savet roditelja ove škole je održao konferenciju za štampu na koju nisu pozvani svi novinari.