Opština Bečej: Javna rasprava o budžetu

„Mi smo u akciji „Budžet po meri građana“ dobili smernice kako građani Bečeja razmišlljaju. Naravno, sve ono što građani žele da se uradi u Bečeju ne može da se završi samo za jednu godinu i da nam je pet puta veći budžet. Mi ipak moramo da razmišljamo na taj način da taj budžet bude razvojni i da sadrži delom i investicije koje su važne građanima Bečeja ali da se urade i one bitne stvari a to su funkcionisanje grada, ustanova i institucija, javnih preduzeća i to kad se sve uklopi u budžet ostaje onaj jedan veoma bitan deo o kojem smo ovde došli danas da pričamo sa vama.

Budžet ove godine je predviđen na 1.637.000.000 dinara a to je zajedno za predviđenim sredstvima iz viših nivoa vlasti, to nije projekcija napamet nego na osnovu projekata za koje već imamo urađene projektno/tehničke dokumentacije, ili imamo određene sugestije od strane republičnih i pokrajinskih ministarstvima za ta ulaganja. Veoma bitno je da kažem da su ukupni sopstveni prihodi opštine procenjeni na 1.170.000.000 dinara. Smatram da smo ovaj budžet formirali veoma oprezno. Naša praksa je i ranijih godina bila da, ukoliko je potrebno, tokom godine povećavamo budžet a ne da ga smanjujemo rebalansima. Rebalanse smo uglavnom radili i zbog dobijanja sredstava od viših nivoa vlasti na osnovu projekata. U ovom budžetu je predviđen prihod od poreza na zarade i kapitalnih prihoda fizičkih lica i to zajedno sa prihodom od poreza na imovinu građana dostiže oko 51% ukupnih prihoda, što je veoma dobro. Prihodi od zemljišta su nam problem jer se svake godine sve više i više smanjuje ono što možemo da izdamo u zakup, uglavnom se sad to svelo na ono što ide na pravo prečeg zakupa, cene tu određuje Ministarstvo i uglavnom je u pitanju neka prosečna cena. To je onaj deo budžeta koji može da bude onakav kako mi nismo planirali ali i tu je razlika negde oko 5% najviše. Planirani deficit za sledeću godinu je 0.2 %, što je veoma bitno jer to pokazuje da je dobro isplanirano“ – rekao je predsednik opštine Dragan Tošić u uvodu javne rasprave.

Građanin Milan Bokun, predstavnik grupe građana „Samo lokalno“ i bivši odbornik u prošlom sazivu SO Bečej je na samom početku rasprave postavio pitanje koliko su građani zaista imali vremena da se upoznaju sa ovim nacrtom budžeta i da se adekvatno informišu da prisustvuju i učestvuju na ovoj javnoj raspravi. Naime, nacrt budžeta je bio postavljen na sajtu opštine Bečej samo 30 sati pre rasprave i to u integralnoj verziji sa oko 80 strana, uglavnom tabela, u kojima se obični građani teško mogu snaći bez uputstva, obrazloženja ili smernica. Bokun je naglasio da je to sad već postala praksa godinama da se na javnu raspravu od strane organizatora ne gleda kao na moguć ozbiljan dijalog sa građanima koji bi mogao i da rezultira eventualnim korigovanjem ovog dokumenta pre nego što uđe u skupštinsku proceduru. Predsednik Tošić je odgovorio da smatra da je kroz akciju „Budžet po meri građana“, u okviru koje su bili organizovani i razgovori po mesnima zajednicama sa građanima, ova vlast učinila najviše do sada da se javno razgovara o formiranju budžeta. Predsednik je rekao i da on od građana ne očekuje ekspertsku analizu dokumenta nego da dođu na raspravu i da pitaju konkretno ono što ih zanima, ono što je u njihovom interesu.

Dijalog između Milana Bokuna i predsednika Tošića nastavio se na i temu svrsishodnosti glasanja građana za prioritete u okviru akcije „Budžet po meri građana“ ukoliko se na kraju svake godine ne objave konkretni rezultati i izveštaji šta je prethodne godine urađeno od izglasanih projekata. Izveštavanje o urađenom tj. izveštavanje o procentu ostvarenja tog investicionog budžeta (koji je bio u prethodnih nekoliko godina negde oko 100 miliona godišnje, a za sledeću je predviđeno oko 60 miliona) uključujući i popis urađenih i završenih projekata je uglavnom izostao. Dragan Tošić je naveo neke projekte koje je opština ovih godina uradila a koji su bili izglasani kao prioriteti od strane građana ali je rekao da on smatra da je tema ove javne rasprave danas budžet za sledeću godinu i da se o temi izveštavanja može pričati nekom drugom prilikom. On je naglasio da ostvarenje projekata zavisi i od toga koliko je realno da se oni urade u toku jedne budžetske godine, od toga kojim tempom će se raditi i da li uopšte opština te godine ima mogućnosti za realizaciju projekta u odnosu na prihode i punjenje budžeta jer sve to takođe utiče na moguću realizaciju projekata.

Milan Bokun je postavio predsedniku i pitanje o eventualnom povećanju nekih socijalnih davanja iz budžeta za siromašno stanovništvo u opštini Bečej u ovim uslovima epidemije (pomoć za sahrane, materijalna pomoć u okviru Centra za socijalni rad). Dragan Tošić je odgovorio je da će ukoliko bude bilo potrebno rebalansom povećati iznos za socijalna davanja za stanovništvo koje je pogođeno koronom. Milan Bokun je postavio pitanje i smanjenje pozicija u budžetu koja se odnose na dva veoma velika problema u gradu, rešavanje problema pasa lutalica i uklanjanje smeća sa javnih površina. On je ukazao i na to da su pozicije za plaćanje za ujede pasa povećane. Predsednik Tošić je rekao da su za azil smanjena sredstva jer će se ubuduće psi lutalice odnositi u Kikindu (sklopljen je ugovor sa njihovim azilom).

Na kraju rasprave Bokun je postavio pitanje da li Kancelarija za mlade podnosi nekome izveštaje o utrošku sredstava s obzirom na njihov budžet. Dane Mandić, član Opštinskog veća zadužen za omladinu i sport odgovorio je da su njima dodeljena ta sredstva na osnovu Akcionog plana i da imaju veoma veliki broj aktivnosti ali i da oni iz tog budžeta delom finansiraju infrastrukturu koja bi trebalo da omoguću rad omladinskih grupa i mladih uopšte na teritoriji cele opštine Bečej uključujući i sela (kao što su uređenje prostora u Bačkom Gradištu, Bačkom Petrovom Selu, Bečeju, tereni za basket u Bačkom Gradištu).

Dušanka Vuksić građanka iz Mileševa je predsedniku postavila pitanje kada se planira završetak rekonstrukcije škole u Mileševu. Predsednik Tošić je na sastanku u Mileševu obećao da će radovi početi 1. februara i da će biti škola završena do kraja prolećnog raspusta. Tošić je u planu budžeta pokazao da se sredstva za to nalaze na poziciji škole „Petefi Šandor“ (u iznosu od 3.5 miliona dinara) i da radovi kreću početkom godine. On je takođe najavio i da će najverovatnije iz Ministarstva ekologije opština dobiti sredstva da se smetlište kod Mileševa sredi jer je to postao veoma ozbiljan problem u selu a sredstva koja su potrebna za to su previše velika za budžet opštine. Vrednost tog projekta je oko 40 miliona dinara.

Dragana Brankov, građanka Bačkog Gradišta je postavila pitanje koliko sredstava je izdvojeno za ovu Mesnu zajednicu i koji su projekti predviđeni konkretno da se rade, ona je postavila i pitanje „pravedne“ raspodele sredstava na sve mesne zajednice. Predsednik Tošić je izdvojio postavljanje semafora na glavnoj raskrsnici na selu, čišćenje divljih deponija, postavljanje i uređenje dečijih igrališta, sređivanje krova na zgradi Mesne zajednice (ukupno oko 4 miliona dinara). Predsednik Tošić je najavio i projekat izgradnje fabrike vode u Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom Selu, kružni tok u Bačkom Gradištu.

Predsednik Tošić je na pitanja novinara koji su to projekti iz ovogodišnje akcije „Budžet po meri građana“ već sad „ušli“ u ovaj novi nacrt budžeta odgovorio da ima dosta projekata koji su uvršteni u budžet i koji su veoma važni da se urade. On je izdvojio rekonstrukciju Poljaničkog puta koji se neće raditi iz investicionog budžeta nego iz poljoprivrednog i to od od sredstava za uređenje atarskih puteva pošto taj put spada u tu kategoriju puteva. Predsednik Tošić je rekao da na toj poziciji ima dovoljno sredstava da se put uradi tj. dovrši jer je već jedna deonica urađena.

Ovogodišnjoj raspravi prisustvvalo je samo pet građana pored pripadnika opštinskih službi i predstvnika medija.