Opština Bečej: Obaveštenje o suzbijanju adultnih formi komaraca na teritoriji opštine Bečej

Obaveštavamo građane Bečeja da će se dana 24.07.2021. (subota) ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi preduzeće Eko-Dez iz Beograda uraditi tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha u periodu od 18 do 22 časova (tretman odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i vazduha).

Tretman će se vršiti preparatom AQUA K-OTHRINE 20 EW za odrasle forme komaraca uređajima sa zemlje i suzbijanje krpelja, a preparatom NEO PIROX LAMBDA 2.0 ULV iz vazduha.

Posebno upozoravamo udruženja pčelara da na vreme preduzmu sve neophodne mere zaštite.

Koordinaciju rada sa zemlje sprovešće šef stručno operativnog tima preduzeća Eko- Dez Petar Simić uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred opštine Bečej.