Postavljeni senzori za merenje kvaliteta vazduha u opštini Bečej

Sve češće na portalima na internetu i sajtovima koje se bave aktuelnim vestima mogu se videti izveštaji o katastrofalnom kvalitetu vazduha u pojedinim gradovima (najčešće za Beograd i druge veće gradove u Srbiji). Sve više do javnosti pristižu i informacije da nam je u gradovima, ali i u manjim mestima, vazduh sve zagađeniji i to u tolikoj meri da ozbiljno počinje da ugrožava zdravlje ljudi. Kada je zagađenje u pitanju mogu se često čuti i poređenja sa letalnošću od kovid epidemije prema kojem je i do nekoliko puta veća ona od zagađenja. Veoma loš kvalitet vazduha može imati ozbiljan uticaj na zdravlje ljudi jer utiče na rad disajnih organa, srca, pluća i izaziva otežano disanje, kašljanje, osećaj stezanja, šištanje u grudima, suzenje očiju, pojačanu sekrecijz iz nosa i neprijatan osećaj struganja/grebanja u grlu. Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca trebalo bi da izbegavaju kada je zagađenost vazduha velika bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Vazduh je najzagađeniji ovih dana u jutarnjim i večernjim časovima, u tim periodima dana građani udišu čađ i PM10 i PM2.5 čestice koje su veoma opasne. Te nevidljive čestice ulaze u sve ćelije organizma i uzrok su najtežih oboljenja. Tada direktno udišemo čestice ugljen-dioksida, sumpor-dioksida, ugljen-monoksida, metana, teških metala i zbog toga nam je zdravlje ugroženo. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji svake godine od posledica zagađenja vazduha premine 6.500 ljudi.

Kada je u pitanju Bečej već nedeljama je veoma lako uočiti kada je vazduh loš, u jutarnjim i večernjim časovima je jaka magla, dim i čađ se jako osete u vazduhu i bez nekog stručnijeg merenja. O kvalitetu vazduha u gradu zvanično iz opštine nema saopštenja, nema upozorenja za građane kao ni redovnijih izveštaja. U gradu nema državne merne stanice koja bi merila kvalitet vazduha a iz opštine o kvalitu vazduha postoje samo izveštaji koji se rade jednom godišnje, koji su u ovakvim situacijama kad kvalitet vazduha veoma varira malo relevantni. Uzrok za ovakav loš kvalitet vazduha najverovatnije leži i u tome što u najvećem delu opštine se sistem daljinskog grejanja sve manje koristi čak i u onim delovima grada koji imaju dosta kolektivnih zgrada. Zimi je grejanje na „Toplanu“ postalo veoma skupo pa je većina građana prešla na čvrsto gorivo, na drvo i ugalj što povećava nivo zagađenja.
Bečejsko udruženje mladih se priključilo akcijama građanskog merenja kvaliteta vazduha. Preko projekta postavili su pet senzora za merenje u opštini Bečej. Tri su postavljena u Bečeju i to na lokacijama u blizini industrijske zone, u Malom Ritu i u Novom Selu. Jedan senzor je postavljen u Bačkom Gradištu i preostalo je da još jedan senzor postave u Bačkom Petrovom Selu. Ovi merači za građanski monitoring mere koncentraciju suspendovanih čestica, odnosno PM10 i PM 2.5 čestice koje su najčešći uzrok lošeg kvaliteta vazduha.

Prema rečima Gordane Adamov iz Bečejskog udruženja mladih na ovu akciju su se odlučili jer su primetili u izveštajima o monitoringu kvaliteta vazduha u opštini Bečej da se prilikom merenja, koje inače traje samo desetak dana u godini, ne meri koncentracija suspendovanih čestica. Ove čestice su mešavina čađi, dima i prašine koje uglavnom nastaju u procesu sagorevanja i imaju izuzetno loš uticaj na zdravlje ljudi. Naime, PM10 čestice oštećuju disajne puteve, a manje (PM2.5) su dovoljno sitne da uđu i u krvotok.

Ovi novopostavljeni senzori su povezani i na internet aplikaciju i pokazuju u svakom trenutku koncentracije PM čestica u vazduhu u opštini. Moj Bečej na svom sajtu redovno objavljuje podatke o stanju vazduha u Bečeju. Ovih dana moglo se jasno videti da je Bečej često crvenoj opasnoj zoni.