Primarna selekcija otpada i u Trećoj mesnoj zajednici

JP „Potisje“ će od početka novembra krenuti sa redovnim programom primarne selekcije otpada po domaćinstvima i u Trećoj mesnoj zajednici. Na konferenciji za štampu koja je sazvana ovim povodom saznali smo de se u prve dve mesne zajednice polako poboljšava odziv građana koji su počeli da u svojim domaćinstvima pravilno odvajaju otpad i da se, samim tim, povećala i količina prikupljenih sekundarnih sirovina na deponiji. Ipak, pravi rezultati ovog sistema biće vidljivi tek na proleće kad bude pokrivena cela opština Bečej, uključujući i naseljena mesta. Već u decembru, a to je sledeća faza uvođeđenja programa, biće sistem proširen i na Bačko Petrovo Selo.

Bojana Radaković, referent za ekologiju u ovom preduzeću nam je saopštila i sledeće važne informacije za građane Treće mesne zajednice:

  • Građani Treće mesne zajednice će 2. novembra dobiti plastični džak od 120 litara za odlaganje sekundarnih sirovina, sa logoom naše partnerske kompanije EKOSTAR PAK koja pruža značajnu podršku Potisju prilikom realizacije primarne selekcije optada; flajer na srpskom i mađarskom jeziku koji će sadržati sve potrebne informacije o načinu sprovođenja primarne selekcije otpada u domaćinstvu; obaveštenje o datumima iznošenja džakova sa sekundarnim sirovinama. U pomenute džakove građani će odlagati PET, papirnu i kartonsku, staklenu i aluminijumsku ambalažu.
  • 16.novembra će biti prvo odnošenje džakova sa sekundarnim sirovinama iz Treće mesne zajednice. Građani će svoje džakove sa sekundarnim sirovinama izneti ispred kuće uz postojeću kantu u koju će odlagati sav ostali (mokri  i mešani) otpad, pri čemu će dobiti novi džak za nastavak sakupljanja sirovina.
  • Odnošenje džakova sa sekundarnim sirovinama se vrši svakog drugog petka u mesecu, stoga apelujemo na građane da obrate pažnju na datume kojim se isti iznose.
  • Građanima je dostupan info telefon na koji pozivom mogu dobiti sve dodatne informacije vezane za primarnu selekciju otpada te otkloniti sve nedoumice oko sprovođenja iste.
  • Info telefoni su naznačeni na obaveštenju kao i na žutim kontejnerima za odlaganje sekundarnih sirovina postavljenih u krugu kolektivnog stanovanja.

Primarna selekcija u Prve i Druge mesnoj zajednici je iz nedelje u nedelju sve više ispraćena i podržana od strane građanstva stoga se ovom prilikom zahvaljujemo građanima koji podržavaju naš rad i time doprinose zaštiti životne sredine i molimo sve ostale koji do sada to nisu, da se pridruže kako bismo zajedničkim snagama načinili veći ekološki otisak smanjujući količine otpada koji se trajno deponuje i zagađuju životnu sredinu.