Редакција на одмору

Редакција Бечејских Дана је на колективном годишњем одмору од 6. до 20. августа. Следећи број излази 1. септембра. Од понедељка 20. августа можете поново да предате огласе, помене и сећања, рекламе и објаве друге природе нашим просторијама у Золтана Чуке 7 од 7 до 15 часова.