Sanacija fasade Gimnazije

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje sa skoro 3,5 miliona dinara finansira obnovu fasade Gimnazije. Uređenje fasade radiće se u fazama i to najpre deo u ulici Uroša Predića a zatim će škola konkurisati i za uređenje fasade koja gleda na Zelenu ulicu, odnosno na dvorište škole. Radovi su ušli u zimski period i biće otežan rad po hladnom vremenu pa je Gimnazija u dogovoru sa izvođačem najavila i produženje roka za radove do maja 2019. godine. Predmet radova po raspisu javne nabavke su obnova i održavanje spoljnih zidova (ponovno popunjavanje spojeva između cigli malterom, čišćenje). Zgrada Gimnazije izgrađena je po projektu bečejskog arhitekte Jožefa Gindera 1925. godine istovremeno se radi i rekonstrukcija fasade u prvobitnom obliku.