Sednica SO Bečej: Koliko nas koštaju zahtevi za odštetu za ujed pasa?

Na 9. sednici ovog saziva SO Bečej bilo je više od 20 tačaka dnevnog reda i ono što je bilo neuobičajeno za ovaj skupštinski saziv sednica je potrajala duže od pola sata, tačnije skoro sat vremena. U neku ruku ovo je bila i istorijska sednica jer je prvi put od kada je usvojen predlog da se uvede u parlament mehanizam „građanske stolice“ ona i upotrebljena da neko od građana na nju i sedne i da se obrati odbornicima sa govornice.

Na samom početku sednice u skladu sa principima koje je opština Bečej prihvatila da kao jedinica lokalne samouprave unapredi upravljanje ljudskim resursima u okviru svojih nadležnosti, odbornici SO Bečej su usvojili „Deklaraciju upravljanja ljudskim resursima u opštini Bečej“. Ova deklaracija deo je programa Saveta Evrope u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, faza 2“. Partneri na ovom projektu Opštini Bečej su Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i SKGO. Tekst Deklaracije u skladu je sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi iz 1985. godine. Sama Deklaracija sadrži članove koje se odnose na principe i ciljeve razvoja upravljanja ljudskim resursima u okviru opštinske uprave ali i u okviru svih ustanova i javnih preduzeća čiji je ona osnivač. Ona se odnosi na strateške ciljeve zapošljavanja kvalitetnih kadrova na osnovu kompentencija i znanja u svim javnim ustanovama, preduzećima i upravi, potencira se timski rad, inovativnost, usavršavanje i učenje tokom rada, stručnost, kreativnost u radu, svest o tome da vrše javnu funkciju ili rade u javnoj ustanovi u odnosu na usluge koje pružaju građanima. Sve javne službe biće prema ovoj Deklaraciji dužne da vrše kvalitativne analiza stručnosti i kompetencija u okviru svojih kolektiva.

Nakon usvajanja Deklaracije usvojen je i novi Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete usled ujeda pasa. Novina u ovom Pravilniku je da se naknada štete sada odnosi samo na ujede napuštenih životinja koje se nalaze na ulici, nisu čipovane, nemaju poznatog vlasnika.

Novi Pravilnik opisuje i proceduru na koji način svaki građanin može da zatraži odštetu od trenutka povrede pa do konačne presude Opštinskog pravobranilaštva koji odobrava odštetu i nalaže da se se ona isplati iz budžeta. Procedura vodi od odlaska u nadležnu zdravstvenu ustanovu, prijave u JP „Komunalac“, prijave policiji pa do ponošenja zahteva, prilaganja sve usputne dokumentacije, komisijskog razmatranja koja daje predlog Pravobranilaštvu da odluči o tome da li će zahtev biti prihvaćen ili ne. Ovaj Pravilnik predviđa i sva prava u postupku koje ima osoba koja je oštećena ali i sve obaveze i procedure koje treba da obavi pre podnošenja zahteva. Pravilnik takođe reguliše i koje su obaveze svih institucija u lancu koje se bave predmetom (JP „Komunalac“, MUP, Dom zdravlja, opštinska komisija, Pravobranilaštvo) i koji su rokovi za odgovor ovih organa na svaki pojedinačni podneti zahtev. Svi ovi predmeti koji predviđaju odštetu se isplaćuju građanima iz opštinskog budžeta. Odbornik Vojislav Blažin (SPS) je tokom rasprave pre usvajanja Pravilnika napomenuo da je potrebno da se u toku odlučivanja o svim zahtevima posebno obrati pažnja na procene stručnih lica, pre svega lekara i veterinara.

U nastavku sednici odbornici su jednoglasno usvojili i nekoliko predloga (8) za otuđenje građevinskog zemljišta u svojini opštine Bečej, jedan predlog za otuđenje nepokretnosti (objekat u Donjem ritu u Bačkom Graduštu).

Odbornici su prihvatili i podržali i Plan i program rada Narodne biblioteke za 2021. godinu, izveštaj o radu za 2020. godinu i Plan rada za 2021. godinu arhiva u Senti. Razrešena je i Vesna Živković kao Javni pravobranilac. Žolt Lovaš Latinčić je podneo ostavku na mesto zamenika sekretara OIK-a.

Nikolina Lakić je imenovana u školski odbor „Sever Đurkić“ umesto Saše Marića, nove Upravne odbore i Nadzorne odbore su dobili CZR, pozorište, muzej i biblioteka. Usvojen je i usklađivanje statuta Gradskog pozorišta sa novim propisima.

Usvojena je i ostavka Dušice Davidov na mesto predsednice Komisije za postupak otuđenja, imenovana je umesto nje Vasilija Stevanović. U Komisiji za planove ponovo su izabrana ista lica za novi mandat od 4 godine.


„Građanska stolica“, obraćanje Gordane Adamov

Usvajanje Pravilnika o postupku reševanja zahteva za naknadu štete od ujeda pasa bio je razlog za prvo obraćanje građanke Gordane Adamov koja je zatražila učešće u radu Skupštine putem institucije „Građanske stolice“. Ona je u svom izlaganju pred odbornicima postavila pitanje transparentnosti čitavog dosadašnjeg procesa podnošenja zahteva i konačno isplate odšteta za ujede pasa koje je opština isplaćivala u prethodnih nekoliko godina.
Svedoci smo da godinama unazad ne tako mala svota novca iz lokalnog budžeta odlazi za odštete koje opština isplaćuje građanima zbog ujeda napuštenih životinja, što vansudskim što sudskim poravnanjem, a ove godine je ta stavka u lokalnom budžetu, podsetiću vas, povećana sa 3 na 5 miliona dinara – dakle skoro duplo. Čitajući Pravilnik stiče se utisak da je sam proces zakomplikovan i otežanza nekog ko je zaista ujeden, te da se na ovaj način toj osobi samo otežava prikupljanje papirologije kako bi mogla da traži odštetu, a to, složićemo se, nije razlog usvajanja ovog Pravilnika. U obrazloženju ovog dokumenta koji je sada pred vama piše da je razlog za donošenje istog uređenje postupka i citiram: „obezbeđivanje transparentnog trošenja javnih sredstava“.

Želim da vam skrenem pažnju na to da se, posmatrano iz ugla građana, transparentnost trošenja budžetskih sredstava zapravo ne postiže, te predlažem da se on izmeni i dopiše.Naime, ni u jednom članu dokumenta se ne govori o tome da recimo Komisija javno objavljuje zapisnike sa sednica, ili da pravobranilac javno objavljuje koliko je predmeta mesečno rešeno i koliko je novca u tom periodu izdvojeno za odštete.

Podsetiću vas, da se na osnovu broja predmeta u prethodne tri godine može izračunati da u Bečeju svakog trećeg dana u proseku psi lutalice ujedu jednog sugrađanina, a zbog toga je opština Bečej za tri godine u sudskim i vansudskim poravnanjima, isplatila više od 21 milion dinara! I sa pravom se građani pitaju KOME, te mislim da im opština duguje odgovor na to pitanje.

Zbog toga vas pozivam da se učini sve da ovaj dokument ispuni svoje zacrtane ciljeve do kraja, a to je da omogući građanima uvid u trošenje budžetskih sredstava u ovim postupcima, naravno uz poštovanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Pored toga, želim da vam ovim putem skrenem posebnu pažnju da se ovim Pravilnikom samo rešavaju posledice problema sa psima lutalicama, a da se ništa konkretno već dugi niz godina ne radi na rešavanju uzroka. Novac koji opština izdvaja za plaćanje odšteta mogao bi da se usmeri na besplatnu sterilizaciju i čipovanje, a nadležnim inspekcijama da se obezbede kapaciteti da mogu da kažnjavaju one koji ne vode računa o svojim ljubimcima.

Zato mislim da bi pre usvajanja Pravilnika o uređenju postupka za naknadu štete koja je nastala usled ujeda pasa lutalica zapravo opština trebalo da se pozabavi Pravilnikom o držanju kućnih ljubimaca.“ rekla je za Gordana Adamov