Sednica SO Bečej: Novi direktor Turističke organizacije

Na četvrtoj sednici SO Bečej odbornici su usvojili Završni račun opštine Bečej za 2019. godinu po kojem je naša opština u toj godini imala nešto ispod 70 miliona deficit. U završnom računu koji je dostavljen odbornicima vidi se da je ukupan prihod opštine bio negde oko 1,26 milijade dinara dok su rashodini bili negde oko 1,32 milijarde dinara.

Na ovoj sednici je razrešen i direktor Turističke organizacije opštine Bečej Bratislav Martinović (bez obrazloženja zašto) i postavljen novi direktor Milan Onjin. Odbornicima u materijalu za sednicu priložena je i biografija novog direktora. Milan Onjin je diplomirani ekonomista, smer preduzetnička
ekonomija a diplomirao je prošle godine na Visokoj školi za uslužni biznis u Istočnom Sarajevu, Cokolac.

Formirano su još tri skupštinska telo Komisija za sprovođenje postupaka otuđenja, razmene i davanja u zakup građevinskog zemljišta, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i raspolaganje stvarima u javnoj svojini opštine Bečej, Komisija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu opštine
Bečej.

Imenovan je i novi Školski odbor Tehničke škole u Bečeju, zamenjeni su članovi iz Saveta roditelja jer su deca pojedinih članova prestala da pohađaju ovu školu i zamenjen je i jedan član iz reda zaposlenih jer je stupio na novu dužnost kao direktor ustanove.

Prvobitni dnevni red sednice bio je dopunjen sa još nekoliko tačaka. Usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci 2020. godine, prema kojem su prihodi opštine Bečej za taj period bili nešto preko 662 miliona, a rashodi su bili oko 589 miliona.

U ovom sazivu promenjen je i sastav i osnovan novi Štab za vanredne situacije čiji su članovi od ove sednice: Igor Kiš, predsednik SO Bečej, mr Nenad Tomašević, potpredsednik SO Bečej, Zoran Kovač, načelnik opštinske uprave, Dušan Milovanov, član Opštinskog veća zadužen za mesne zajednice, Dane Mandić, član Opštinskog veća zadužen za sport, omladinu, turizam i odnose s javnošću, Jožef. F. Varga, poslovi zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja, Marijana Lovrić, pomoćnica predsednika opštine za normativno pravne poslove, Daniela Doroslovački, načelnica Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo i komunalne poslove, Slobodan Jovović, na čelnik policijske stanice u Bečeju, Zoltan Peter, komandant vatrogasne jedinice, Zoran Dragić, direktor DTD, dr Kosana Nešić, direktor Doma zdravlja, Željko Plavšić, direktor JP „Komunalac”, Marijana Đalović, direktor Crvenog krsta Bečej, Ivona Božović, direktor Centra za socijalni rad, Zoran Grbić, direktor JP „Vodokanal”, Dejan Vuković, direktor JP „Toplana”, Laura Penzeš, direktor Gerontološkog centra Bečej, dr Anđelko Mišković, član Opštinskog veća za poljoprivredu ruralni razvoj, Dragan Kovačev, član Opštinskog veća za zaštitu životne sredine i major Tomislav Petrović, pripadnik Vojske Srbije. Na čelu štaba ostao je predsednik opštine Dragan Tošić, zamenica Svetlana Vuletić.

Odbornik Socijalističke partije Srbije Vojislav Blažin pred ložio je na sednici da se ovaj spisak dopuni i da se u sastav šta ba doda i osoba koja će biti veterinarske struke. Ovaj predlog je usvojen pa će se naknadno popuniti sastav Štaba. On je takođe po stavio pitanje postavljanja ponovo dr Gorana Ivančevića kao člana NO JP „Toplana” iz Novog Sada koji je, prema njegovim rečima, bio na toj funkciji i dok je preduzeće bilo u velikim problemima i nije mnogo pomogao svojom ekspertizom.

Na sednici je usvojena i Odluka o opštinskoj upravi, Prve izme ne plana „Potisje Bečej” doo za 2020. godinu i Predlog plana istog preduzeća za 2021. godinu.

Odbornici su izglasali i Pravilinik o uslovima obezbeđenja pružanja usluge pomoć u kući i učešćima korisnika u troškovima.