SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA BEČEJSKA

U BEČEJU RASPISUJE : OGLAS
3A PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U PRVOM KRUGU U CRKVENOJ SVOJINI I TO:
K.O. BEČEJ BR. PARC; 18484; 23790;23791;17148/16 U UKUPNOJ POVRŠINI OD 14 ha 34 a 18 m2
LICITACIJA ĆE SE OBAVITI 15. JULA (PONEDELJAK) 2019 g
U 12,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA C.O. BEČEJ
Informacije u kancelariji CO Bečej
Ulica Zelena broj 56, Bečej