Акција превентивних прегледа Дома здравља Бечеј (мерење крвног притиска, ЕКГ …) у Бечеју, Бачком Петровом Селу и Бачком Градишту

Aкциja прeвeнтивних прeглeдa кojи oбухвaтajу мeрeњe крвнoг притискa, шeћeрa у крви, EКГ и прeглeд oтoринoлaрингoлoгa одржаће се 7.4.2019. гoдинe у

Read more

У Дому здравља промене у специјалистичким службама: нови лекар гинеколог, неуропсихијатар и унапређење рада службе кућног лечења

Након прилично великог броја калкулација у јавности и непроверених информација о томе да бечејски Дом здравља губи још једног лекара

Read more