Дом здравља Бечеј, важно саопштење: Нови протокол уласка у зграду за пацијенте

Од данас, 25.03.2020 , на основу  инструкције Министарства здравља, Дом здравља Бечеј је реорганизовао своје просторије и приступ пацијената у

Read more

Акција превентивних прегледа Дома здравља Бечеј (мерење крвног притиска, ЕКГ …) у Бечеју, Бачком Петровом Селу и Бачком Градишту

Aкциja прeвeнтивних прeглeдa кojи oбухвaтajу мeрeњe крвнoг притискa, шeћeрa у крви, EКГ и прeглeд oтoринoлaрингoлoгa одржаће се 7.4.2019. гoдинe у

Read more