Радионице на српском и мађарском језику на тему толеранције, двојезичности и мултикултуралности

Кaнцeлaриja зa млaдe oпштинe Бeчej oргaнизуje рaдиoницe нa српскoм и мaђaрскoм jeзику нa тeму тoлeрaнциje, двojeзичнoсти, мултикултурaлнoсти у Бeчejу, Бaчкoм

Read more

Пројекција филма „Заштитник“ на тргу у организацији КЗМ и Радија АС

У организацији Канцеларије за младе општине Бечеј и Радија АС у петак, 21. септембра одржаће се пројекција филма „Заштитник“ (Blood

Read more