Продужење пловних дозвола у среду 31 јула на „Шарану“

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство,комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор (понeдељак, 22. јул) Обавештавамо сва заинтересована лица

Read more