Бесплатна обука за послодавце који запошљавају сезонске раднике и друге заинтересоване учеснике

У пoнeдeљaк, 11. мaртa, 2019. oд 14:00 дo 16:30 чaсoвa у вeликoj Сaли Oпштинe Бeчej Приврeднa кoмoрa Србиje –РПК Jужнoбaчкoг

Read more

Бeчej дoбиo признaњe у oблaсти дoбрe упрaвe

У oквиру Прojeктa „Унaпрeђeњe дoбрoг упрaвљaњa нa лoкaлнoм нивoу“ кao дeлa ширeг прoгрaмa „Пoдршкa Влaдe Швajцaрскe рaзвojу oпштинa крoз унaпрeђeњe

Read more

Отворена јавна расправа о Елаборату о мрежи основних школа

Општина Бечеј је јуче (20.фебруара) објавила позив за јавну расправу о Елаборату о мрежи основних школа на територији општине Бечеј.

Read more

Завршетак пројекта „Иницијатива за инклузију“

Општина Бечеј у сарадњи са партнерима одржала је завршну конференцију за штампу након реализације пројекта „Иницијатива за инклузију“ који је

Read more

Резултати акције „И ти се питаш“

Општина Бечеј и Бечејско удружење младих, организатори акције гласања грађана Бечеја за приоритете који ће се финансирати у 2019. години

Read more

Италијанска текстилна фирма купила земљиште за изградњу фабрике

Општина Бечеј је у понедељак 19. новембра потписала уговор о продаји парцеле на локацији у Индустријској зони (иза Кнота) београдској

Read more