Tri konkursa za projekte za unapređenje položaja žena raspisao je Zavod za ravnopravnost polova

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova je raspisao dva konkursa koja se odnose na unapređenje položaja žena i jedan je u pripremi.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena  za finansiranje projekta  u oblasti ravnopravnosti polova  sa ciljem  unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine (ističe 14. februara)

CILJEVI FINANSIRANJA:

  • unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine kao i uspostavljanje „mosta” između zemalja matica nacionalnih manjina (koje su članice EU) i Republike Srbije;
  • organizovanje obuka, edukacija, skupova i drugih aktivnosti sa ciljem unapređenja oblasti ravnopravnosti polova, kao i unapređenja položaja pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine;
  • podrška projektima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena, pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine;
  • podrška projektima i aktivnostima kojima se jačaju kapaciteti udruženja građana/udruženjima žena, naročito udruženja čiji su programi usmereni na unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine;
  • podrška projektima kojima se afirmiše stvaralaštvo žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine;
  • podrška projektima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu, sa akcentom na unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina.

link za konkurs: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji ap vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom (Konkurs je otvoren do 15. aprila 2019. g.)

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce  konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

  • Pod seoskim kućama iz  smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara. Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

 

CILJEVI KONKURSA

  • podsticanje razvoja ruralnih sredina
  • povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti

link za konkurs: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Početkom marta meseca biće raspisan i konkurs za istraživačku delatnost i publikovanje.

Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti koji za cilj ima razvijanje znanja i vidljivosti akademskih rezultata u oblasti studija roda i naučnoistraživačkog rada na temu rodne ravnopravnosti.