Uplatnice za kvartalna plaćanja poreza od sledeće godine uz rešenja

Bečejska lokalna poreska administracija je  do ove godine za svaki kvartal slala bečejcima već ispunjene uplatnice sa iznosom koji treba da plate na ime poreza na imovinu. Prvi put ove godine to je izostalo. Svaki poreski obveznik je na početku godine dobio Rešenje u kojem su jasno naznačeni iznosi koje treba da uplati kao i datumi za kvartalna plaćanja ali je dosada bila praksa da se šalju  i uplatnice u periodu kad je plaćanje potrebno izvršiti, uplatnice su bile su već popunjene i iznosi su bili odštampani. Ove uplatnice su obično raznosili zaposleni u lokalnoj opštinskoj poreskoj upravi i za to su bili plaćeni po ugovoru kao dodatni posao.

Pitanje zašto je praksa dostavljanje uplatnica za svaki kvartal ukinuta postavili smo Načelniku uprave Zoranu Kovaču. On nam je rekao da je razlog bio što je Džavna revizorska komisija stavila primedbu na ovaj, po njihovoj oceni, nepotreban posao kao i način na koji su isplaćivane naknade za ovaj posao zaposlenima jer oni po zakonu ukoliko su u radnom odnosu u ovoj službi nemaju prava na naknade preko ugovora pa je sa tom praksom prekinuto. Ipak štampanje uplatnica sa tačnim iznosima za plaćanje je bila praksa koja je ovoj poreskoj službi donosila veoma veliki procenat naplate jer su na ovaj način građani bili potsećani kad je vreme za uplatu. Iako još nema preciznih podataka da li je procenat naplate opao zbog ovog računa se  da će bar 10 do 20 posto građana zaboravniti da izvrši uplau na vreme i da će se stariji građani teže snaći da uplate tačni iznos koji je naznačen na Rešenju a koje su dobili još početkom godine. Ipak, lokalna uprava je za sledeću godinu rešila da napravi neko prelazno rešenje i nejverovatnije će štampati uz Rešenja i četiri popunjene uplatnice i to redovnim putem poštom dostaviti obveznicima na početku godine.