Usvojen budžet za 2020. godinu

Na pretposlednjoj 54. sednici SO Bečej u ovoj godini na dnevnom redu pred odbornicima našlo se nekoliko predloga koji su izazvali prilično burnu raspravu uglavnom između odbornika „Samo lokalno“ ovog puta u punom sastavu sa jedne strane i predsednika opštine i predsednika Skupštine sa druge strane.

Triger je kao i uvek kada je to preduzeće u pitanju bila rasprava o finansijskom poslovanju JP „Toplana“ gde je postavljeno već standardno pitanje likvidnosti ovog preduzeća. Prema izlaganju odbornika Milana Bokuna ovo JP iako je pod subvencijama opštine ima velike rashode za plate, za reprezentaciju, donacije i druge rashode koji bi trebalo da budu smanjeni tj. da preduzeće uštedi na tome. Odbornik Bokun je utvrdio i da je ove godine iz budžeta Opštine već dato skoro 120 miliona dinara subvencija za ovo preduzeće, računajući u to i kredit za podmirivanje dugovanja, avansna plaćanja grejanja javnih ustanova i preduzeća i redovne subvencije opštine na godišnjem nivou. Predsednik opštine, Dragan Tošić je rekao da je Toplana ta koja je digla kredit koji će otplaćivati sami i da je Opština samo dala saglasnost na to, kao i da je obaveza opštine da održava mrežu koja je u njenom vlasništvu pa je ta standardna subvencija od 18 miliona na godišnjem nivou namenjena za strogo namenska sredstva koja moraju biti potrošena u te svrhe ili eventualno za neke nepredviđene havarije na mreži.

Kada je u pitanju rasprava o budžetu, odnosno usvajanju istog od strane odbornika, atmosfera i rasprava koja je započeta još na javnoj raspravi između predsednika opštine Bečej Dragana Tošića i odbornika Milana Bokuna se nastavila, pred odbornicima ovog puta, o investicijama u budžetu, o projektima, o selekciji projekata, o prioritetima. Ton rasprave je bio skoro identičan kao i na javnoj raspravi i do izražaja su došle sve razmirice pozicije i opozicije u Skupštini čiji stavovi su bili, sudeći po svemu, nepomirljivi kada je u pitanju realizacija, odnosno trošenje opštinskog budžeta i u prethodnom i u narednom periodu.

Rasprava o konačnoj likvidaciji dva preduzeća „Link-FTO“ kao i Direkcije za izgradnju (bivši Stankom) pokrenula je pitanje i zaposlenih koji su radili u ove dve firme. Naime, većina zaposlenih je premeštena na neke druge poslove u lokalnoj samoupravi ili preduzećima čiji je Opština osnivač. Odbornik Stevan Kosanović je postavio pitanje povećanja iznosa plate za zaposlene u lokalnoj samoupravi ako se uzme u obzir da su ovi radnici raspoređeni na druge poslove. Načelnih uprave Zoran Kovač je rekao da se osim za jedno mesto nije povećao iznos za plate zaposlenih jer je ovo preraspoređivanje urađeno tako da se uklapa u predviđeni kadrovski plan Opštine Bečej.

Jedna od tačaka za koju niko nije pretpostavio da će biti predmet neke veće rasprave, jeste povećanje naknade za mrtvozornike za koje ona nije menjana tj. povećavana od 2006. godine, je ipak izazvala istu, naime, odbornica Svetalana Dinić je predložila veće povećanje naknade jer je budžet dovoljno likvidan a te naknade su prilično niske (u našoj opštini 1000 dinara a predloženo je povećanje na 1300 dinara). Na ovo je odgovorio predsednik Skupštine Nenad Tomašević koji je naveo to da je u većini opština ova naknada mnogo manja nego što je u bečejskoj i bez povećanja i da je za neko veće povećanje potrebno pronaći sredstva jer za to u budžetu trenutno nema dovoljno prostora, sredstava i rekao je da je u pitanju populistička politička manipulacija od strane opozicije tj. odbornice Dinić.

Poslednja ovogodišnja sednica zakazana je za ponedeljak 30. decembar.