Усвојен ребаланс буџета – 35. седница СО Бечеј

Петак, 6.јун

У општинском парламенту одржана је вероватно до сада најкраћа седница и то пред летњу паузу. На дневном реду биле су само две тачке – предложен је нови ребаланс буџета – разлози који су наведени у материјалу:

1. Пољопривреда, привреда: усвајање Годишњег плана програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, успостављање буџетске равнотеже у складу са појединим апропријацијама директних и индиректних буџетских корисника – повећан износ средстава из виших нивоа власти у односу на планирани буџет

2. Урбанизам: Повећање ставке за просторно и урбанистичко планирање за бушотину

3. Комуналне делатности:  смањени су износи за јавно осветљење и зоохигијену а повећан за одржавање јавних површина и убачен пројекат за делове за шахтове

4. Tуристички програми, повећан буџет за промоцију и за Тандербал на води за 420.000

5. Саобраћајнице, улице и путеви: Повећан износ за уређење и поправку више улица а комплетна реконструкција Зелене улице и пројекат изградње саобраћајнице у индустријској зони пребачени у следећу годину уз могућност конкурисања на средства из виших извора и донаторских програма

6. Образовање: другачији обрачун плата директора у школама, додатна средства за куповину камера у школама

7. Социјална заштита: углавном због прилива средстава из виших извора повећана су средства за Центар за социјални рад за превоз школараца и за Геронтолошки центар

8. Култура: Повећање средстава за Градско позориште због прилива средстава из виших извора власти путем конкурса

9. Локална самоуправа: повећање због прилива из виших извора властии преко 6 милиона за поправку и одржавање опреме, за материјал и за ЈП Дирекцију у ликвидацији

10.Политички систем: повећана средства за службу превођења материјала и за обуке

Ребаланс је усвојен без расправе са 29 гласова за и 5 уздржаних

Друга тачка дневног реда била је Додела годишњих награда општине Бечеј, известилац је био председник комисије Далибор Кекић. Код ове тачке дневног реда било је полемике око предложених имена. Одборник Тари Иштван је ставио примедбу на предлоге и начин како су добитници изабрани употребивши реч „срамота“ али није прецизирао на која имена се примедба односила.