Usvojen rebalans budžeta – 35. sednica SO Bečej

U opštinskom parlamentu održana je verovatno do sada najkraća sednica i to pred letnju pauzu. Na dnevnom redu bile su samo dve tačke rebalans budžeta i donošenje odluke o dodeli godišnjih nagrada.

Predloženi novi rebalans budžeta sadrži izmene i preraspodelu sredstava u desetak kategorija:

 • Poljoprivreda, privreda: Nakon usvajanja Godišnjeg plana programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta radi uspostavljanja budžetske ravnoteže u skladu sa pojedinim aproprijacijama direktnih i indirektnih budžetskih korisnika. Ova promena plana bila je neophodna jer je povećan iznos sredstava iz viših izvora vlasti. Opština je dobila nekoliko projekata gde će uz pomoć pokrajinske vlade raditi na sanaciji kanala, prilaza i tresišta.
 • Urbanizam: Povećanje stavke za prostorno i urbanističko planiranje za bušotinu jer je postojala mogućnost da se prebace sredstva za kalibriranje parcela. Pored ovog uneta su u budžet i sredstva iz viših izvora vlasti za sanaciju kopa Donji rit.
 • Komunalne delatnosti: Smanjeni su iznosi za javno osvetljenje i zoohigijenu a povećana za održavanje javnih površina i ubačena su sredstva za učešće opštine u projektu vodovodnih delova za šahtove.
 • Turistički programi: Povećan budžet za turističku promociju i za Tanderbal na vodi za 420.000 dinara.
 • Saobraćajnice, ulice i putevi: Povećan iznos sredstava za uređenje i popravku više ulica a kompletna rekonstrukcija Zelene ulice i projekat izgradnje saobraćajnice u industrijskoj zoni prebačen je u sledeću godinu uz mogućnost konkurisanja na sredstva iz viših izvora i donatorskih programa
 • Obrazovanje: Drugačiji obračun plata direktora u predškolskoj ustanovi a za osnovne škole obezbeđena su sredstva za kupovinu kamera u školama. Prebačena u budžet su i preostala sredstva od 1.6 miliona iz projekta rekonstrukcije dvorišta ETŠ jer je on završen.
 • Socijalna zaštita: uglavnom zbog priliva sredstava iz viših izvora povećana su sredstva za Centar za socijalni rad za prevoz školaraca  kao i sredstva za Gerontološki centar
 • Kultura: Povećanje sredstava za Gradsko pozorište zbog priliva sredstava iz viših izvora vlasti putem konkursa za rekonstrukciju krova i kupovinu opreme.
 • Lokalna samouprava: Povećanje sredstava zbog priliva iz viših izvora vlastii preko 6 miliona za popravku i održavanje opreme, za materijal i za JP Direkciju u likvidaciji
 • Politički sistem: Povećana sredstva za službu prevođenja materijala i za obuke

Rebalans je usvojen bez rasprave sa 29 glasova za i 5 uzdržanih

Druga tačka dnevnog reda bila je Dodela godišnjih nagrada opštine Bečej, izvestilac je bio predsednik komisije Dalibor Kekić. Kod ove tačke dnevnog reda bilo je polemike oko predloženih imena. Odbornik Tari Ištvan je stavio primedbu na predloge i način kako su dobitnici izabrani upotrebivši reč „sramota“ ali nije precizirao na koja imena se primedba odnosila.

 Dobitnici godišnjih nagrada:

 1. Tehnička škola Bečej, „za doprinos u stvaranju kvalitetno obučenih kadrova i uspešno usaglašavanje politike upisa spram potreba privrede na teritoriji opštine Bečej“ – izvod iz obrazloženja komisije. U obrazloženju je komisija naglasila i uspešnu saradnju ove škole sa privrednim subjektima u gradu kao i veoma veliki napor škole da prati nove tehnologije i da obuči učenike za rad sa savremenim sredstvima za proizvodnju i usluge.
 2. Petar Pješčić, generalni direktor kompanije „PIK Bečej“. „Na čelu kompanije je od kraja 2015. Godine i kao profesionalac, iskusan menadžer svojim radom utiče na razvoj preduzetništva u gradu a svojim humanitarnim radom svakodnemvno unapređuje život građana Bečeja“ – izvod iz obrazloženja Komisije.
 3. Anđal Janoš, direktoru komercijale i savetniku u preduzeću „Agropromet“ doo Bečej, za dugogodišnji doprinos preduzetništvu iz oblasti poljoprivrede.
 4. Šipoš Tibor, slikaru. „Društveno aktivan, ljubitelj likovne umetnosti i dobitnik brojnih nagrada“ – kaže se u obrazloženju Komisije
 5. Marko Tomćević, reprezentativac Srbije u kajaku. „Jedan od najuspešnijih sportista današnjice. Osvajač je brojnih medalja od kojih su najznačajnije srebrna na Olimpijadi i zlatna evropska medalja. Nenametljiv, kulturan i istrajan sportista.“
 6. Dr Konc Đula, lekaru opšte prakse, „… koji svojim nesebičnim i humanim radom doprinosi očuvanju zdravljameštana Bačkog Petrovog Sela. Dobitik je nagrade Lekar porodice 2017. godine.“
 7. Dejan Stanojev, sveštenik, nagrada je dodeljena za širenje duha tolerancije u multietničkoj sredini.

Svim nagrađenima će predsednik opštine Bečej dodeliti nagrade na svečanoj senici SO Bečej koja će se održati povodom Dana opštine Bečejpočetkom avgusta.