49. sednica SO Bečej: Konačno postupak za likvidaciju „Link-FTO“

Na 49. po redu sednici SOBečej konačno je posle nekoliko godina agonije doneta odluka o likvidaciji „Link-FTO“ čime je i zvanično opština Bečej ostala bez poljočuvarske službe. Na jednoj od prethodnih sednica najavljeno je da će opština ipak nastaviti da finansira poljočuvarsku službu ali na drugačiji način: raspisan će biti tender za usluge poljočuvarske službe i biće angažovana firma sa najboljom ponudom. U ovom momentu još nije tender raspisan i tokom prethodnih meseci „Link-FTO“ je sporadično održavao službu ali su u najvećem broju slučajeva usevi na poljima u bečejskoj opštini su ostali nebranjeni.
Kada su u pitanju jesenji usevi predstavnici lokalne sampouprave (predsednik opštine u nekoliko navrata na sednicama SO, kao i član veća zadužen za poljoprivredu Anđelko Mišković) obećali su da će čitava procedura oko dodeljivanja poslova poljočuvarske službe no-voj firmi biti završena do jesenje žetve.
Na ovoj sednici SO promenjena je i odluka o matičnim područjima opštine Bečej. Naime, Mileševo i Radićević su priključeni matičnom području Bečej, kao samostalna područja ostali su samo Bačko Gradište i Bačko Petrovo Selo.
Najveću polemiku na sednici izazvale su dve odluke koje obično prolaze na sednicama nezapaženo. Naime, imenovanja i razrešenja pojedinih članova upravnih i nadzornih odbora, kao i školskih odbora do sada se podrazumevalo da je prerogativ vladajuće koalicije i retko je pokretana rasprava o podobnosti predloženih članova, o nekom sukobu interesa ili eventualnom nepotizmu u imenovanjima. Odbornik Milan Bokun („Samo lokalno“) postavio je pitanja sukoba interesa u imenovanju člana nadzornog odbora u JP „Komunalac“ i JP „Vodokanal“ kao i zbog čega se krši zakon jer je predlog za imenovanje potpisan od strane direktora što, prema tumačenju opozicije, nije u skladu sa zakonom jer direktor ne može da predloži predsednika ni člana nadzornog odbora. Milan Bokun je postavio i pitanje da li su statuti ovih javnih preduzeća usklađeni sa zakonom. Tumačenje predsednika Skupštine, Nenada Tomaševića, koji je odgovorio na ovu primedbu opozicije bilo je da je direktor samo potpisao dokument o predlogu kao odgovorno lice ali da je u okviru preduzeća sprovedena zakonska procedura i sindikat zaposlenih je predložio navedene članove odbora.
Odbornik Milan Bokun je na kraju sednice postavio i nekoliko odborničkih pitanja na koje na sledećoj sednici bi trebalo da predsednik Skupštine ili predsednik opštine daju odgovore:
– Ko je i za koje potrebe angažovao estradnu umetnicu Ivanu Jordan i da li je to i koliko koštalo građane opštine Bečej?
– Kada će početi najavljivana rekonstrukcija OŠ „Sever Đurkić“?
– Ko snosi odgovornost za ovoliko kašnjenje završetka ulice Miloša Crnjanskog? (odbornik Tari Ištvan je postavio i pitanje da li će građanima koji stanuju u Nestora Džilitova biti nadoknađena šteta koja je nastala u toku rekostrukcije ulice Miloša Crnjanskog)
– Kada će se konačno završiti kružni tok Čilag i koliko je garantni rok za kružni tok na ulasku u Bečej kod mosta i da li su prijavljena sleganja i pucanje asflata i nefunkcionalnost atmosferske kanalizacije.
– Kada će se srediti zelena površina na uglu Matije Gupca i Zmaj Jovine i kada će biti uklonjena trafo stanica koja je bila predmet oštrih kritika građana iz ovog dela grada?