Друштво

Бечејске средње школе: Упис за школску 2022/2023. годину

Четири бечејске средње школе такође су ових дана објавиле које профиле уписују за следећу 2022/2023. годину.

Гимназија Бечеј стандардно уписује два одељена на српском језику: природно-математичко и језичко одељење и једно на мађарском општег смера са по 30 ученика али као и прошле године уписује и спортско одељење на српском језику које ради по посебном програму са 20 ученика. Укупно биће уписано 110 ученика. Све информације о смеровима и наставном програму Гимназије Бечеј ова образовна установа објавила је на свом сајту.

Економско-трговинска школа Бечеј ове године уписује као и прошле године два разреда финансијских администратора на оба наставна језика (по 30 ученика), одељење комерцијалисте на српском наставном језику (30 ученика). Поред тога ЕТШ и ове године уписује трогодишње смерове, на српском наставном језик за куваре и трговце по 15 ученика и на мађарском наставном језику посластичаре и трговце по 15 ученика. Оно што је новина у овој школској години је и поновно отварање четворогодишњег смера одељења туристичког техничара на српском наставном језику (30 ученика) који је био укинут пре три године. Ово је урађено на захтев ученика и родитеља јер је овај смер био веома популаран у школи. Укупно Економско-трговачка школа уписује 180 ученика. Све информације о смеровима и наставном програму за све смерове ЕТШ објавила је на свом сајту.

Техничка школа у Бечеју ове године уписује следеће четворогодишње смерове: техничар за компјутерско управљање (CNC) машинама на српском наставном језику (30 ученика) и електротехничар информационих технологија такође на српском наставном језику (30 ученика) као и електротехничар информационих технологија на мађарском наставаном језику (30 ученика) и трогодишње бравар-заваривач на мађарском наставном језику (15 ученика), оператер машинске обраде такође на мађарском језику (15 ученика), возач моторних возила на српском наставном језику (30 ученика) и фризер на мађарском наставном језику (30 ученика). То је укупно 180 ученика. Све информације о смеровима и наставном програму за све смерове Техничка школа Бечеј објавила је на свом сајту.

ШОСО „Братство“ у средњу школу уписује 4 одељења по 8 ученика: смер фризер на српском наставном језику и цвећар/вртлар такође на српском наставном језику као и цвећар/вртлар на мађарском наставном језику и смер пекар на мађарском језику. То је укупно 32 ученика.

Адресе и контакт телефони школа за информације:
– Гимназија Бечеј, Зелена улица 13, телефон: 021/6913-165
– Економско-трговинска школа Бечеј, Браће Тан 1, телефон: 021/
6912-933
– Техничка школа Бечеј, Уроша Предића 1, телефон: 021/6915-094
– ШОСО „Братство“, Доситејева 11, телефон 021/6916-363