BUM: Životna sredina pod lupom

Bečejsko udruženje mladih organizovalo je u utorak 21. juna promociju nove publikacije „Životna sredina pod lupom: Otvoreno o efikasnosti institucija“ u Maloj sali opštine Bečej. 

 Autorski tim publikacije „Životna sredina pod lupom: Otvoreno o efikasnosti institucija“ je kroz građanski monitoring analizirao rad lokalnih inspekcija zaštite životne sredine na teritoriji AP Vojvodine u periodu od 2015. do 2020. godine, kao i praksu pravosudnih institucija u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Vojvodine u istom vremenskom periodu.

Organizatori navode da je osnovni motiv za izradu publikacija bila ideja da se afirmiše građanska inicijativa u očuvanju životne sredine. Pored toga autori navode da je takođe neophodno da ih nadležne institucije prepoznaju građane kao aktere u ovoj oblasti i da je „lopta“ donekle i dalje na njihovom terenu jer je neophodno da lokalne nadležne institucije moraju da imaju inicijative koje će rezultirati  adekvatnom edukacijom građana kada i na koji način mogu da reaguju i da  prijavljuju slučajeve narušavanja životne sredine. Pored toga i kaznena politika je veoma važna,  sve institucije moraju da poboljšaju svoju efikasnost u kontroli i adekvatnom sankcionisanju onih koji narušavaju životnu sredinu, neki su od zaključaka prezentacije nove publikacije. 

Autorski tim publikacije „Životna sredina pod lupom: Otvoreno o efikasnosti institucija“ je kroz građanski monitoring, pokušao da kroz primere prikaže, sa jedne strane rad lokalnih inspekcija zaštite životne sredine u Vojvodini, kao i praksu pokrajinske inspekcije, ali i praksu pravosudnih institucija.

Svi rezultati po gradovima i opštinama objedinjeni su u novoj publikaciji, koja će uskoro biti dostupna svim zainteresovanima i na sajtu Bečejskog udruženja mladih. 

– Zato što ne znamo dovoljno o radu nadležnih inspekcija u oblasti zaštite životne sredine, nismo kao građani dovoljno informisani na koji način postupaju inspektori kada su predstavke u pitanju. Godišnji izveštaji o radu su jedina dokumenta koja bi mogla građane da informišu o radu inspektora, ali oni su često vrlo površno napisani, a ima dosta slučajeva gde, suprotno Zakonu o inspekcijskom nadzoru, ti izveštaji, kao i planovi rada, nisu ni objavljeni, navodi Gordana Adamov, jedna od kreatorki publikacije i dodaje da je netransparentan rad ovih organa jedan od razloga zbog čega je Bečejsko udruženje mladih započelo građanski monitoring lokalnih inspekcija zaštite životne sredine na teritoriji Vojvodine.

– Ključne promene treba da se dogode u pravosudnom sistemu, najpre u smislu donošenja adekvatnijih zakonskih rešenja, ali i primene tih zakona i efikasnog i efektivnog rada pravosudnih organa, uz kontinuiranu edukaciju i povećanje broja kadrova i drugih resursa tužilaca i sudova, navodi Ana Aćimov, kreatorka publikacije.