“Četiri slikara ravnice“ u Gradskom muzeju

Izložba pod nazivom „Četiri slikara ravnice“ otvorena je u Gradskom muzeju. Na izložbi su izložena dela koja su deo zbirke muzeja ali i neka dela koja su pozajmljena iz Spomen zbirke Rajka Mamuzića iz Novog Sada. Na izložbi su izložena dela četiri slikara Zorana Petrovića, Stevana Maksimovića, Aleksandra Lukovića i Boška Petrovića koji su ova dela stvarali u okviru Umetničke kolonije Bečej. Iako naziv izložbe sugeriše da su uglavnom tematski dominantni pastoralni vojvođanski motivi i pejzaži, ova izložba će većinu posetilaca iznenaditi. Slike koje su izložene većim delom su nastale pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka, pa iako su pejzaži u to vreme posebno na autentičnoj vojvođanskoj likovnoj sceni dominirali, jasno je primetan uticaj i globalnih tendencija u slikarstvu, pre svega figuralnog ekspresionizma., Dela pojedinih slikara iz ove grupe svedoče o dubokoj promeni u načinu umetničkog izražavanja koje su neki od njih doživeli u ovoj deceniji, jer su od jedne skoro realističke interpretacije motiva vojvođanske ravnice stigli do potpuno drugih tema i motiva koje karakteriše ekspresivan i jak kolorit i skoro pa plakatska dvodimenzionalna forma sa temama koje variraju od klovnova i cirkusa do skoro apstraktnim formi sa temom industrijalizacije i mašina u proizvodnji. Ipak neki od njih ostali su verni motivima ravnice, pejzažima i tipično bačkim građevinama i motivima iz vojvođanskih mesta i gradova.
Ova izložba svedoči i o tome da je Umetnička kolonija Bečej dozvoljavala veliku slobodu autorima u interpretaciji tema i o tome koliko je još sredinom prošlog veka bila otvorena za likovne eksperimante i za različite forme i stilove slikarstva.