Crveni krst organizuje kurs iz laičke kućne nege

Crveni krst u Bečeju uskoro za laike organizuje kurs za negu bolesnika i starijih osoba. Učesnici koji se budu prijavili na ovu obuku će tokom intenzivnog seta predavanja moći da nauče osnove kućne nege. Inače, ovi kursevi su već dobro oprobani u drugim gradovima, Senti, Subotici, Kuli, uglavnom u Vojvodini i postali veoma popularni jer je ovo zanimanje veoma popularno za povremene i kraće poslove u dobrom delu zapadne Evrope. Veštine koje mogu da se nauče na ovom kursu mogu da obezbede i pomognu kod pronalaženje posla. Među prijavljenima u mestima u kojima je već bio organizovan kurs (u Senti je to već desetak puta) većina korisnika obuku želi da završi zbog mogućnosti dobijanja posla u inostranstvu ali javljali su se i oni koji zbog starijih roditelja ili rodbine žele da savladaju odgovarajuće tehnike nege bolesnika.

Većim delom kurs je sastavljen od praktičnih zadataka, ali i teorijski se uči o osnovama nege bolesnika. Prema iskustvima predavača iz drugih gradova jedan od osnovnih razloga za organizovanje ovih kurseva je da budući negovatelji/ ce nauče ne samo kako se pravilno namešta bolesnički krevet, nego da prepoznaju i pravilno reaguju u slučaju da bolesniku treba hitna intervencija i pomoć.

Kursevi su dostupni svima bez obzira da li žele da se time bave u životu kasnije ili da u porodici imaju bolesnika, roditelja nekog od rodbine koje žele sami da zbrinu. Ovo je veoma važno i za same korisnike kojima je potrebna pomoć jer većina pacijenata ili porodica koje imaju potrebu za kućnom negom ne zna kome da se obrati. Kod nas je do sada te poslove uglavnom organizovao Gerontološki centar koji je poslednjih nekoliko meseci sve manje u mogućnosti da to radi jer nema dovoljno kapaciteta i zaposlenih. Potrebe su sve veće jer je sve više starijih ljudi koji žive sami, staračkih domaćinstava kojima su porodice daleko.
Crveni krst Bečej vrši upis kandidata za obuku iz laičke kućne nege koja će se održati od 3. do 5. novembra 2020.

Možete se prijaviti i dobiti sve informacije od 09 do 16 časova i putem telefona 021/69-12-577 ili 066/69-12-577.