Da li je nestalo poštovanje prema nastavnicima/profesorima?

Autor: Julijana Palinkaš

Kad sam ja išla u školu, profesore i autoritet se morao poštovati. Deca sad žele u društvu da se pokažu kao buntovnici.“, kaže moja mama koja nije tako davno išla u školu, a ovo poštovanje, ili nepoštovanje je trenutno jedna od aktuelnih tema koju zanima mlade, a i starije.

Da li je zaista nestalo poštovanje prema profesorima?

Šta kažu mladi?
Kroz anketu koju sam sprovela oko osamdeset posto se složilo da se poštovanje prema profesorima itekako smanjio, a ostatak koji je glasao za ne se uglavnom u davanju svojih argumenta složio da poštovanja nema, ali da postoji mali procenat učenika koji poštuje profesore.

Većina glasača složila se da to proizlazi iz kuće, smatra se da je to u neku ruku krivica roditelja, jer oni razmaze svoju decu, pa deca iz tog razloga smatraju da su nedodirljivi i da im je sve dopušteno.

Neki su čak rekli da je to bilo ranije strahopoštovanje, a ne samo poštovanje i da bi mišljenje koje je bilo različito od onog koji predaje bilo kažnjeno.

Takođe postoji nekoliko njih koji su izjavili da neke profesore/ nastavnike ne zanima svoj predmet i posao, pa su zbog toga učenici ‚smoreni predmetom‘ i samim tim čim oni ne dobiju poštovanje, ne daju ga zauzvrat. „Rade to iz sprdnje, jer im je dosadno.“, dodaje jedna devojka.

Jedan od učesnika napomenuo je i aktuelnu situaciju kao uzrok nepoštovanja predavača. Onlajn nastavu. Kako on navodi, mlađe generacije nemaju osećaj kako je to biti učenik, da su rokovi bili i po nedelju dana, pa bi oni zaboravili to da urade, dok bi ukoliko se nastava održava u školi, učenici trebali da odrade domaći zadatak za sledeći čas, koji je ponekad i sutradan.

Ali kako su ljudi različiti, imamo i mišljenje da poštovanje prema profesorima postoji. Kako moj jedan sagovornik kaže njihov razred je uvek imao poštovanje prema profesoru, bio on gotivan ili ne.

Šta kažu profesori?
S druge strane kako bismo imali celokupnu sliku cele ove situacije, pitala sam one koji bi trebalo da imaju autoritet, odnosno profesore, šta oni misle na tu temu.

Uglavnom većina njih se složilo da je sistem vrednosti opao i da bi se to trebalo menjati, ipak neki profesori svesni su da uloga profesora nije više to što je nakada bila. Ranije profesori su samo pričali suvo nepogrešivo štivo iza svoje katedre.

Intervjuisala sam jednu profesorku koja smatra da poš-tovanje postoji pa sam pitala kako se to poštovanje postiže. Po njenom mišljenju poštovanje nije samo bitna uloga i položaj koji bi profesor/nastavnik trebao da ima, već i uvažavanje učenika. „Učenici prepoznaju empatiju, samopouzdanje, toleranciju, doslednost i disciplinu u radu profesora.“

Takođe ističe da se učenici rado pridržavaju pravila koje oni zajedno uspostave, i prema njenom mišljenju, to vodi ka međusobnom uvažavanju.
Jedan od profesora rekao je takođe da pored stava samog profesora, učenike treba voditi kroz avanturu učenja i odrastanj