Elégedetlenség van, panasz nincs

A polgárok tapasztalatai nagyon eltérőek az önkormányzatok munkájának a megítélésében – ez derült ki abból a kutatásból, amelynek során több mint 1200 megkérdezett nyilvánított véleményt a nyáron a szerbiai önkormányzatok működésével kapcsolatban. A Pratim JA elnevezésű kezdeményezés keretében lefolytatott kutatás eredményei szerint a lakosság 55 százalékának túlnyomórészt negatív tapasztalatai vannak az önkormányzattal, 45 százalékuk viszont jobbára elégedett a hivatalnokok munkájával.
A lakosság fele szerint az anyakönyvvezetők, a szociális védelemmel foglalkozók, az építési engedélyeket kiadók és hasonló lakossági szolgáltatásokat nyújtó közszolgák jól végzik a dolgukat, de a megkérdezettek 40 százaléka elégedetlen: ők a felelősségek áthárítását, az eltérő információkat és utasításokat, az irodák közötti „sétáltatást”, a csukott ajtókat róják föl az alkalmazottaknak, de szóvá teszik a kommunális problémákat (fakivágásokat, a vízellátási gondokat, a parkolóhelyek hiányát, az áramellátási hiányosságokat) is. Elégedetlenségük miatt viszont csak ritkán fordulnak az illetékes intézményekhez panasszal.
A közvélemény-kutatás eredményei szerint a polgárok 84,5 százaléka soha nem vett részt az önkormányzat döntéshozatalában, 42 százalékuk nem tudja, hogyan vehetne részt a költségvetés alakításában, és csak minden második megkérdezett tudja azt, hogyan férhet hozzá a közérdekű adatokhoz. Az aktivisták tapasztalata szerint a polgárok meglehetősen tájékozatlanok és érdektelenek a helyi közélet dolgait illetően.
Az utcai akcióra a Pratim JA projekt keretében kerül sor, amelyet az Európai Politikai Központ, a Nemzeti Koalíció a Decentralizációért, az Egyenletes Regionális Fejlődési Központ, a Stanište Környezetvédelmi Központ, az Urban In, a niši Emberjogi Bizottság és a Klub Ars Nova szervez az Európai Unió támogatásával. Az utcai akciókat és az ankétokat 17 községben, illetve városban végzik, többek között Óbecsén is, de online (www.pratimJA.rs) is lehet véleményt mondani ezekben a kérdésekben. A projekt ideje alatt még négy ilyen akció lesz.

F. R.