Дизајн

Етикете разних облика и величина

Персонализујте Ваш производ.

Дизајн етикете је оно што продаје производ и због тога он мора бити такав да привуче пажњу потенционалним купцима и да га заинтересује. Етикета би требала да буде уникатна и да се издваја од етикета Ваших конкурената који нуде исти или сличан производ.

Медиум тим ће дизајнирати етикете које ће Ваш производ представити у најбољем светлу.