Hotel „Tisa Garden“ gradiće novi vlasnik

U martu prošle godine kompanija “Knežev grupa“ predstavila je svoje planove za izgradnju novog luksuznog hotela na obali Tise, na prostoru nesuđenog hipodroma u neposrednoj blizini Zelenog korzoa i šetališta. Ova kompanija je sredinom 2018. godine kupila parcelu na obali Tise od Opštine Bečej sa namerom da izgradi hotel i objekte za spa centar i rekreaciju sa dovodom termalne vode iz obližnje bušotine. Dragan Knežev, vlasnik ove kompanije, obrazložio je tada svoju nameru, razloge i procenu da uđe u jednu ovako veliku investiciju koja će znatno izmeniti kako profil ove firme tako u kompletan turističko-ekonomski profil opštine Bečej. Tada su postavljeni i vremenski rokovi za završetak izgradnje hotela: do kraja prošle godine trebalo je da bude završen građevinski projekat i da se pribave saglasnosti i usaglašavanja sa GUP-om Bečeja. Izgradnja hotela trebalo je da počne ove godine a za izgradnju ovakve veličine objekta uz sve prateće intervencije na lokaciji trebalo bi da bude dovoljno oko godinu i po dana. Bilo je predviđeno da se hotelski kompleks izgradi za 3 godine. Početkom ove godine rok izgradnje produžen ja za još tri godine.

Nakon ovogodišnjeg za privredu veoma nesigurnog početka godine ova kompanija je ipak odustala od izgradnje ovog hotelskog kompleksa procenivši da u ovom momentu ovakva investicija ne odgovara planovima koje kompanija ima i rešila da proda i parcelu i već izrađen projekat. Parcelu i projekat kupila je firma „Duna improvement“ registrovana u Bečeju sa adresom u Zmaj Jovinoj ulici, osnovana u avgustu ove godine koja se prema podacima u APR-u bavi trgovinom na veliko. Vlasnik firme je Andraš Balint iz Mađarske.

Sada već bivši vlasnik parcele i projekta hotela Dragan Knežev nam je na naš upit da li je prodao parcelu i projekat i pod kojim uslovima novom vlasniku odgovorio:
„Plac za izgradnju projekta je zajedno sa idejnim projektom ustupljen novom ivestitoru uz nadoknadu. Firma Knežev grupa je procenila da će bolje rezultate postići ukoliko nastavi da investira u projekte koji su uz oblasti postojeće delatnosti. Novi investitor je preuzeo obavezu da investira u izgradnju hotela u roku ugovorenom sa Opštinom Bečej.“