Izložba radova studenata arhitekture „Lice Bečeja“

Izložba „Lice Bečeja“, u okviru koje će biti izloženi radovi studenata Fakulteta tehničkih nauka – departmana za arhitekturu i urbanizam, koji su u martu ove godine boravili dva dana u Bečeju, beležeći i snimajući  sve one objekte koji su zaslužili da dobiju status spomenika kulture.

Uz to, Opština Bečej u saradnji sa pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika sledeće godine ulazi u finalnu fazu izrade Studije o zaštiti kulturno – istorijske celine u opštini Bečej, nakon koje će Opština Bečej imati osnov za konkurisanje za obnovu fasada i objekata, koji će pored istorijskog i estetskog imati posredno i turistički značaj.

Otvaranje je zakazano za utorak, 11. decembar 2018. godine u 11:30h u galeriji „Krug“ Gradskog pozorišta Bečej, a na istoj će vam se obratiti Milica Nešić, načelnik odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor OU Bečej.